Opleiding: Bachelor
Locatie: Velp (bij Arnhem)
Opleidingsduur: 4 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Voltijd

Tuin- en Landschapsinrichting (bachelor voltijd)

Kom naar de open dag! Aanmelden

Maak de wereld om je heen beter en mooier

De omgeving waarin wij leven is voortdurend in verandering. Er komen nieuwe parken en natuurgebieden, oude landgoederen worden hersteld, de  leefbaarheid van wijken wordt verbeterd door aandacht voor het groen. Niet alleen economische en technische ontwikkelingen spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook klimaatverandering. We moeten onze leefruimte steeds aanpassen en verbeteren, op een duurzame manier. Daarvoor hebben we creatieve,  enthousiaste en vooral ook praktische mensen nodig. Voel jij je aangesproken?

Studenten op landgoed Larenstein
Kom een dagje proefstuderen! Inschrijven

Ontwerp, techniek en beheer

Bij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting houd je je als ontwerper en planvormer bezig met allerlei gebieden: grootschalige, zoals natuur- en recreatieterreinen, woonwijken en landgoederen, maar ook kleinschaligere, zoals straten, parken, pleinen en bedrijventerreinen.

Je beweegt je op het snijvlak van ontwerp, techniek en beheer: je maakt ontwerpen, maar ook plannen voor de aanpassing of juist de instandhouding van ruimtes. Daarbij houd je rekening met de ruimtelijke indeling, de natuur en ecologie (een vak als biologie komt dus ook voorbij). En met het gebruik door de mens voor recreatie, landbouw of wonen. Je hebt aandacht voor al die verschillende belangen en werkt zo toe naar een realistisch en uitvoerbaar plan.

 

Brochure aanvragen? Klik hier!

De opleiding Tuin- en Landschapsinrichting kun je ook volgen als: