Toelating

Meld je direct aan via Studielink Klik hier

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM; CM met wiskunde A of wiskunde B
Vwo: Alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes zijn de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau aanbevolen.

Niet de vereiste vooropleiding voor Tuin- en Landschapsinrichting?

Heb je wel het juiste havo- of vwo-profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, rekentoets (toets via opleiding) en portfolio (toets via opleiding). Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september 2019 te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Rekentoets 3F en Portfolio:

De opleiding faciliteert zelf de Rekentoets 3F. Aanmelden voor deze toets kan via inschrijvingen@hvhl.nl. Vermeld daarbij je naam, op welke datum je de rekentoets wilt maken en of je eventuele functiebeperkingen hebt.
Aanmelden voor de toets van 27 juni 2019 kan uiterlijk tot en met 20 juni 2019.
Aanmelden voor de toets van 22 augustus 2019 kan uiterlijk tot en met 15 augustus 2019.

Het portfolio kan ook op 27 juni of 22 augustus 2019 worden ingeleverd bij het Servicepoint. Mocht je liever je portfolio aangetekend opsturen dan kan dat naar:

Hogeschool Van Hall Larentein
T.a.v. Peter Aerts
Postbus 9001
6880 GB Velp

Kosten en betaling:
Op de toets dag zelf vindt er voor aanvang van de toets een pinbetaling plaats. De kosten voor één toets bedragen € 60,- . De pinbetaling vindt plaats bij het Servicepoint in de centrale hal. Er zijn geen kosten verbonden aan het nakijken/beoordelen van je portfolio.

Toelichting bijlages:

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over bijvoorbeeld het portfolio of de rekentoets dan kan je contact opnemen met Peter Aerts. Mocht je administratieve vragen hebben over bijvoorbeeld de toets dag dan kan je contact opnemen met inschrijvingen@hvhl.nl.

Brochure aan vragen? Klik hier