Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: alle profielen zijn toelaatbaar
Vwo: alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands, Engels en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands en Engels via www.toelatingstoetsen.nl en portfolio (toets via opleiding). Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Aanmelden toelatingstoets
Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) of een certificaat via een staatsexamen.

Toelichting bijlages

Vragen?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over bijvoorbeeld het portfolio dan kun je contact opnemen met Peter Aerts. Mocht je administratieve vragen hebben over bijvoorbeeld de toetsdag dan kan je contact opnemen met [email protected].