Opleiding: Bachelor
Locatie: Velp (bij Arnhem)
Opleidingsduur: 4 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Voltijd

Tuin- en Landschapsinrichting (bachelor voltijd)

Open dag 15 februari
Tuin- en Landschapsinrichting
Meld je hier aan!

Maak de wereld om je heen beter en mooier

De omgeving waarin wij leven is voortdurend in verandering. Er komen nieuwe parken en natuurgebieden, oude landgoederen worden hersteld, de leefbaarheid van wijken wordt verbeterd door aandacht voor het groen. Niet alleen economische en technische ontwikkelingen spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook klimaatverandering. We moeten onze leefruimte steeds aanpassen en verbeteren, op een duurzame manier. Daarvoor hebben we creatieve,  enthousiaste en vooral ook praktische mensen nodig. Voel jij je aangesproken?

Ontwerp, techniek en beheer

Bij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting houd je je als ontwerper en planvormer bezig met allerlei gebieden: grootschalige, zoals natuur- en recreatieterreinen, woonwijken en landgoederen, maar ook kleinschaliger objecten zoals straten, parken, pleinen en bedrijventerreinen. Je beweegt je op het snijvlak van ontwerp, techniek en beheer: je maakt ontwerpen, maar ook plannen voor de aanpassing of juist de instandhouding van ruimtes. En daarbij houd je rekening met de ruimtelijke indeling, de natuur en ecologie, maar ook met het gebruik door de mens voor recreatie, landbouw of wonen. Met aandacht voor al die verschillende belangen werk je toe naar een realistisch en uitvoerbaar plan.

Schrijf je in via Studielink Klik hier!
Brochure aanvragen? Klik hier!