FACT en het onderwijs

Het FACT biedt veel mogelijkheden voor diverse studenten.

Geïnteresseerde studenten Voedingsmiddelentechnologie  maken tijdens open dagen al kennis met het FACT. Gedurende de opleiding wordt in verschillende modules aandacht besteed aan het FACT en worden er demonstraties gehouden. In het derde studiejaar kunnen studenten kiezen voor een opdracht bij een van de lectoraten. Het FACT biedt hiervoor de praktische faciliteiten met ondersteuning. Deze opdrachten zijn zeer relevant, omdat ze vanuit het bedrijfsleven komen.

De minor Dairy geeft de verschillende studentengroepen de mogelijkheid om het praktische deel van de minor in het FACT uit te voeren. Op deze wijze kunnen food grade producten worden gemaakt die veilig en verantwoord kunnen worden getest door proefpersonen en/of door meewerkende bedrijven.

Voor afstudeeropdrachten en stages kan de student gebruik maken van het FACT. Om de mogelijkheden hiervoor te verkennen kun je contact opnemen met de beheerder van het FACT of één van de lectoren.

Naast een procestechnologische aanpak hebben de projecten ook een analytische taak. Zo is de opleiding Forensisch Laboratroiumonderzoek betrokken bij projecten binnen het FACT. Opleidingen maken ook gebruik van het berdrijvennetwerk, zoals bijvoorbeeld het Bakery Sweets Center. De master Innovations in Food and Dairy Chains maakt gebruik van het netwerk en expertise om de (internationale) studenten op een hoog niveau kennis te laten nemen van relevante ketenaspecten die in de master worden behandeld. Bijvoorbeeld door de klanten van FACT in contact te brengen met de master studenten en hen opdrachten te laten uitvoeren die aansluiten bij de context van de master.

Samenwerking mbo en hbo binnen het FACT

Type project

Begeleiding door

Timing

Kosten

Onderdeel van onderwijs / Module

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)

Afhankelijk van onderwijsroostering

Zeer gering – meestal niet meer dan bv levering ingrediënten

Stagiair

Bedrijf

2 x per jaar

Laag

Afstudeeronderzoek

Bedrijf

2 x per jaar

Afhankelijk van gebruik faciliteiten en begeleiding

Project ingenieur

Lectoren en docenten HVHL

Niet afhankelijk van onderwijsrooster

Afhankelijk van gebruik faciliteiten en begeleiding

Subsidie project

Lectoren en docenten HVHL

Afhankelijk van subsidie openstellingen

Afhankelijk van gebruik faciliteiten en begeleiding