FACT en het bedrijfsleven

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Nordwin College hebben samen het Food Application Centre for Technology (FACT) als onderzoeks – en opleidingsfaciliteit geïnitieerd. Samen met het Water Applicatie Centrum biedt het mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek in de domeinen voeding en water. Het is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en draagt bij aan het innovatief vermogen van ondernemers. De Sustainable Development Goals zijn hierbij een rode draad.

Voordelen van het FACT voor het bedrijfsleven zijn:

 • Ontmoetingsplek nieuw personeel
 • Op korte afstand laagdrempelige toegang tot kennis en innovatie
 • Analyse en advies
 • Toegang tot moderne pilot processingapparatuur
 • Netwerk van potentiele samenwerkingspartners

Innovatiecentrum

Het FACT is een onderzoeks-, opleidings- en demonstratiefaciliteit met moderne pilot voedselbereidingsapparatuur. Hiermee richt het FACT richt zich op product- en procesinnovatie voor de voedingsmiddelenindustrie, met focus op zuivel, dranken, sauzen en bakkerij.

Het FACT doet dat door

 • Exploratief onderzoek vanuit de lectoraten met bedrijfsleven en organisaties
 • Het uitvoeren van praktijkonderzoek en voedingsmiddelen pilot producties
 • Het geven van onderwijs en specifieke cursussen op het gebied van voedingsmiddelentechnologie
 • Samenwerkingsprojecten met mee-investerende partners.
 • Samenwerking in de keten, bijvoorbeeld met Dairy Campus

Het FACT doet dat voor

 • Voedingsmiddelenproducenten
 • Toeleveranciers zoals leveranciers van apparatuur, grondstofleveranciers, service providers
 • Studenten: MBO, AD en HBO, IDCM

Huur van faciliteiten

De faciliteiten binnen het FACT zijn ook beschikbaar voor ondernemers. Met eigen operators kan men gebruik maken van de faciliteiten. Na een korte instructie kunt u, met een goedgekeurd werkplan, uw eigen food grade pilot producties realiseren. Er is een operator en ondersteunend personeel aanwezig voor assistentie.

Interesse? Neem contact op met de business developer voor de mogelijkheden en tarieven:
Sytze Wiegersma: 06 26 88 77 35 of [email protected]