Living Labs

Living Labs

Van Hall Larenstein werkt in zogenaamde Living Labs samen met publieke en private partijen. Hier vindt onderzoek en innovatie gelijktijdig plaats volgens het principe van co-creatie en participatief ontwerpen. Er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van eindgebruikers beïnvloed doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.

Trefwoorden: