Living Labs

Living Labs

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werkt in zogenaamde Living Labs samen met publieke en private partijen. Hier vindt onderzoek en innovatie gelijktijdig plaats volgens het principe van co-creatie en participatief ontwerpen. Er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van eindgebruikers beïnvloed doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.

Trefwoorden: