Dairy Campus

Dairy Campus

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is partner in Dairy Campus en heeft toegang tot de daar in ruime mate aanwezige onderzoeksfaciliteiten en -middelen. Dairy Campus beschikt in een wetenschappelijke omgeving onder andere over een melkveestapel, diverse fysieke melkveehouderijsystemen, watersystemen, mestverwerking en verschillende proefvelden.

Trefwoorden: