FACT en producties

Onderwijs, praktijkgericht onderzoek en het bedrijfsleven maken gebruik van de apparatuur binnen het FACT. Deze apparatuur is zeer divers. Het voordeel van het FACT is dat er food grade producties kunnen worden gerealiseerd.

    

DigiCooker

De DigiCooker is een installatie, geleverd door OMVE, waarbij op een schaal van 100 L/uur vloeibare grondstoffen, incl. melk, gehomogeniseerd, gepasteuriseerd of gesteriliseerd en afgevuld kunnen worden (in bag-in-box of aseptisch handmatig). Procescondities zijn in te stellen in brede ranges van temperatuur en tijd, en sensoren registreren de actuele waardes van de gerealiseerde condities gedurende het proces. Het is aangesloten op een regelbare CIP (Cleaning in Place). De gerealiseerde procescondities worden uitgelezen en vormen input voor de modellen die kwaliteitsparameters kunnen voorspellen. Hiervoor wordt samengewerkt met NIZO, die procesmodellen voor onderwijs en onderzoek ter beschikking stelt. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) levert aanvullingen op de procesmodellen en een omzetting van de procesmodellen naar een onderwijs-relevant software platform.

Pilot Yoghurt unit

De yoghurt unit bestaat uit 4 aparte 5 L vaten met een roermechanisme. Het kan verwarmen tot 50 C, heeft temperatuur-, tijd- en pH-controle. Het product kan vervolgens worden afgevuld in bag in box, of in specifieke verpakkingsunits.

Pilot Membraan Unit

De membraaninstallatie, geleverd door Wafilin Systems, omvat een micro / ultrafiltratie unit en een nanofiltratie / reversed osmose (RO) unit. De capaciteit is afhankelijk van grondstof en proces maar bedraagt grofweg 50 – 100 L uur. Het maakt gebruik van commercieel verkrijgbare membranen. Deze kunnen van allerlei aard en samenstelling zijn. Momenteel is er een chloordioxide (ClO2) test installatie aangesloten voor het microbieel decontamineren van de installatie.

Pilot Sauzen unit

De Sauzenunit, geleverd door AZO Liquids, heeft een capaciteit van ca 10 L (Batch-proces). Het proces kan onder gedeeltelijk vacuum worden uitgevoerd. Allerlei sauzen en emulsies kunnen worden bereid, evenals andere producten die een kook- en mengstap vereisen, zoals bijvoorbeeld ijsmix of vla. Samen met Oliehoorn wordt deze faciliteit benut voor het maken van testbatches van sauzen, voor product- en procesoptimalisatie.

Sterilisatie unit

De Sterilisatie unit, geleverd door SteriFlow, heeft een capaciteit van ca. 300 L (CHECK). Het is een roterende unit met instelbare temperatuurtrajecten. Temperatuurprobes registreren de daadwerkelijke temperatuur, en zo nodig ook de kerntemperatuur van het product.

Kaaslijn

De huidige kaaslijn bestaat uit 4 bakken van 300 L elk. Momenteel wordt deze lijn geoptimaliseerd voor de ontvangst van rauwe melk, waar na pasteurisatie en centrifugeren de kaasmelk tot kaas kan worden verwerkt. Er is een pekelbad en er zijn koelcellen voor rijping.

Melkontvangst

Samen met de Dairy Campus wordt de infrastructuur voor de levering van rauwe melk voorbereid. Begin 2020 moet dit resulteren in de dagelijkse aanvoer van verse melk die tot producten wordt verwerkt, voor onderzoek en/of praktika wordt gebruikt.

Opslag: koelcel

Er zijn koelcellen voor de opslag van grondstof en product (tot 2 C). Er is vriescapaciteit beschikbaar (-18).

Tiny TIM

Samen met Triskelion wordt een Tiny TIM geinstalleerd en operationeel gemaakt. Met deze set-up is een inschatting te maken van (humane) verteringsefficientie van maaltijden, producten en/of ingredienten in de dunne darm (dus zonder fermentatieve processen die in de dikke darm plaatsvinden).

Analytische mogelijkheden

HR LCMS
De hoge resolutie LC MS (TOF), geleverd door Bruker, is bij uitstek geschikt voor het doen van onderzoek naar onbekende componenten die positieve of negatieve werking kunnen hebben. Er kan methode ontwikkeling op plaatsvinden of routinematige analyses met behulp van de autosampler. Er zijn uitgebreide databases met referentie stoffen door Bruker ter beschikking gesteld die de identificatie van stoffen vergemakkelijkt. De statistische software maakt het mogelijk om authenticiteits-analyses te doen of productiebatches met elkaar te vergelijken.

MilcoScan
De Milcoscan heeft NIR ijklijnen voor zuivel afkomstig van koeien en kan eiwit en vet gehalte nauwkeurig schatten.

Rheologie
Er wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van apparatuur die rheologische eigenschappen van producten kunnen meten.

Automatisering en robotisering
Nordwin College richt zich samen met SMC op de installatie en in gebruikname van een automatisering- en robotiserings installatie waarmee training van operators en technisch personeel kan worden gegeven. Denk aan storings-analyse, programmering, data-handling, etc. De software-omgeving is vergelijkbaar aan vele installaties in de praktijk waardoor de realiteitswaarde groot is. Deze unit is eind 2019 operationeel. Neemt u contact op met Wijnand Verschuur voor de mogelijkheden.