Kan ik bij jullie komen studeren met een functiebeperking?

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) vindt het belangrijk dat alle studenten optimaal kunnen studeren door te krijgen wat ze nodig hebben. Binnen alle opleidingen zijn daarom mogelijkheden om individuele aanpassingen in onderwijs, begeleiding of toetsing te maken. Zo hoeft een functiebeperking of zorg-of ondersteuning behoefte geen belemmering te zijn tijdens je studie.

Wat is een functiebeperking?

Functiebeperking is een verzamelbegrip voor chronische ziekten, psychische en lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte, reuma, slechtziendheid, depressie, ad(h)d en autisme. Beperkingen leiden niet altijd tot studiebelemmeringen. Wanneer dit wel het geval is, moeten oplossingen gevonden worden in voorzieningen en aanpassingen. Het doel is dat je in je studie niet belemmerd wordt door je beperking. 

Melden van je functiebeperking

Voordat je aan je opleiding begint - of zo snel mogelijk na de start van je opleiding - vraag je een gesprek met de studentendecaan aan. Bij het aanmelden bij de studie kun je in studielink een vinkje zetten
bij:  Zijn er omstandigheden, bijv. een functiebeperking (dyslexie, autismestoornis, slechthorendheid, etc.) of je doet aan topsport, waarvoor HVHL extra voorzieningen moet treffen en/of waarvoor je extra begeleiding nodig hebt? Een decaan neemt dan contact met je op.  
In het gesprek, waar je gerust een ouder, de zorg coördinator of een andere begeleider mee mag nemen,  bespreek je welke belemmeringen je in de studie verwacht en welke ondersteuning HVHL je daarbij kan bieden, dus wat jij nodig hebt. Neem bij deze afspraak belangrijke, relevante documenten over je situatie mee. Denk aan een medische verklaring van je huisarts, behandelend arts of psycholoog/psychiater. Deze verklaring is nodig bij het treffen van voorzieningen en ondersteuning in jouw opleiding. Als je tijdens je studie een functiebeperking of en ondersteuningsbehoefte krijgt, kun je dit ook met je studentendecaan bespreken.

Vastleggen afspraken (studiecontract)

De afspraken over voorzieningen en de passende ondersteuning in jouw studie worden vastgelegd in een studiecontract. Hierin staat wie wat regelt en wat jij als student zelf moet doen. Verandert er iets in je situatie? Geef dit op tijd door zodat je studiecontract aangepast kan worden.

Begeleiding tijdens je studie

Tijdens je opleiding krijg je begeleiding vanuit HVHL met als doel om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. De begeleiding wordt geboden door je studieloopbaanbegeleider en aanvullend door de studentendecaan en een studiemaatje. Het kan soms ook noodzakelijk zijn dat je buiten HVHL nog extra specialistische begeleiding zoekt. 

Aanpassingen tijdens je studie

Voor alle opleidingen geldt dat er aanpassingen gedaan of passende ondersteuning gegeven kan worden. Een aantal voorbeelden van oplossingen die wij bieden:

  • Bij dyslexie: verlengen van de tijd om een toets te maken, vergroot lettertype, het gebruik van Kurzweil.
  • Bij chronische ziekte: het verminderen van de aanwezigheidsplicht. Je maakt dan afspraken met groepsgenoten over het overnemen van aantekeningen of met de docent over de behandelde leerstof. Je kunt ook bepaalde onderdelen van een studiejaar op een later tijdstip afronden.
  • Bij ADHD en autisme: Je kunt meer begeleiding krijgen van je studieloopbaanbegeleider of extra begeleiding van een studiemaatje. Ook kun je deelnemen aan de Autismegroep. Deze groep speciaal voor studenten met autisme komt wekelijks bij elkaar.
  • Stage: kun je door een chronische ziekte niet volledig stage lopen? In overleg met je stagecoördinator en decaan kun je minder uren maken. In de meeste gevallen wordt dit gecompenseerd met een langere stageperiode.
  • Ziekenhuis en therapie: moet je voor onderzoek vaak naar het ziekenhuis of ga je één dag per week therapie volgen? Afhankelijk van het aantal uren dat je gaat missen, worden aanpassingen gedaan. Denk aan lessen volgen in een andere groep of vermindering van de aanwezigheidsplicht.

Wanneer het om een structurele voorziening gaat kan dit in overleg met de decaan in een studiecontract worden gezet.

Aanvragen financiële bijdrage

Er zijn verschillende regelingen om studeren voor mensen met een functiebeperking wat makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de individuele studietoeslag van de gemeente waar je studeert.
Daarnaast zijn er nog andere opties:

  • Wanneer je Nederlandse studiefinanciering ontvangt van DUO zijn er verschillende regelingen voor studenten met een prestatiebeurs en in beperkte mate voor studenten die voor het eerst studiefinanciering vanaf september 2015 hebben ontvangen.
  • Erasmusbeurs: extra budget voor een stage in het buitenland.

Meer informatie en contact

Wil je bij ons komen studeren en heb je een functiebeperking? Dan is het goed om tijdig (vóór of bij het begin van je opleiding) contact op te nemen met de studentendecaan op jouw locatie. 

Studeren met een functiebeperking Download(pdf - 909kB)