Kan ik bij jullie komen studeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag?

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) vindt het belangrijk dat je ook met een functiebeperking  plezierig en succesvol kunt studeren. Daarom zijn er veel mogelijkheden voor aanpassingen in het onderwijs, zoals extra begeleiding of speciale toetsing. Zo hoeft een functiebeperking of ondersteuningsvraag geen belemmering te zijn tijdens je studie.

Studeren met een functiebeperking of een ondersteuningsvraag

Functiebeperking is een verzamelbegrip voor chronische ziekten, psychische en lichamelijke klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte, reuma, slechtziendheid, depressie, ad(h)d en autisme. Dyslexie en dyscalculie zijn geen ziektes maar leiden meestal ook tot een functiebeperking. Beperkingen leiden niet altijd tot studiebelemmeringen. Wanneer dit wel het geval is, zorgen speciale regelingen en voorzieningen dat je in je studie zo min mogelijk belemmerd wordt door je beperking. 

Studeren met bijzondere omstandigheden

Ook door bijzondere omstandigheden kun je studievertraging oplopen of een ondersteuningsvraag hebben. Hierbij kun je denken aan als je langer ziek bent, zwanger wordt, mantelzorger bent of te maken krijgt met bijzondere familieomstandigheden zoals overlijden.

Begeleiding tijdens je studie

Tijdens je opleiding krijg je begeleiding vanuit HVHL met als doel om je talenten te ontwikkelen en studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. De begeleiding wordt gegeven door je studieloopbaanbegeleider en soms aanvullend door de studentendecaan. Soms is het ook noodzakelijk dat je buiten HVHL nog extra specialistische begeleiding ontvangt. 

Voorbeelden van aanpassingen tijdens je studie

  • Bij dyslexie krijgt je langer de tijd om een toets te maken, kunt werken met een vergroot lettertype,  gebruik maken van Kurzweil en hebt aangepaste regels voor de plantentoets.
  • Bij chronische ziekte heb je minder aanwezigheidsplicht. Je maakt dan afspraken met groepsgenoten over het overnemen van aantekeningen of met de docent over de behandelde leerstof. Je kunt ook bepaalde onderdelen van een studiejaar op een later tijdstip afronden.
  • Bij AD(H)D en autisme kun je meer begeleiding krijgen van je studieloopbaanbegeleider of extra begeleiding van een studiemaatje.
  • Door ziekte niet volledig stage kunnen lopen? In overleg met je stagecoördinator en decaan kun je minder uren maken. In de meeste gevallen wordt dit gecompenseerd met een langere stageperiode.
  • Moet je voor onderzoek vaak naar het ziekenhuis of ga je één dag per week therapie volgen? Afhankelijk van het aantal uren dat je gaat missen, worden aanpassingen gedaan. Denk aan lessen volgen in een andere groep of vermindering van de aanwezigheidsplicht.

Welke financiële bijdragen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende financiële regelingen voor studentenmet een functiebeperking.

  •  De individuele studietoeslag van de gemeente waar je studeert.
  • Wanneer je Nederlandse studiefinanciering ontvangt van DUO zijn er verschillende regelingen voor studenten met een prestatiebeurs en in beperkte mate voor studenten die voor het eerst studiefinanciering vanaf september 2015 hebben ontvangen.
  • Erasmusbeurs: extra budget voor een stage in het buitenland.
  • Het profileringsfonds van HVHL voor studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen.

Hoe meld ik mijn functiebeperking of bijzondere studieomstandigheid?

Bij het aanmelden bij de studie kun je in Studielink aangeven dat je komt studeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.
Voordat je aan je opleiding begint - of zo snel mogelijk na de start van je opleiding - vraag je een gesprek met de studentendecaan aan. In dit gesprek-waar je gerust een ouder,  zorgcoördinator of een andere begeleider mee mag nemen- bespreek je welke belemmeringen je in de studie verwacht en wat jij nodig hebt. De studentendecaan denkt mee over welke ondersteuning HVHL je daarbij kan bieden.  Dit gesprek is vertrouwelijk en heeft geen invloed op je toelating.

Als je tijdens je studie een functiebeperking, een ondersteuningsvraag krijgt of als er bijzondere omstandigheden ontstaan, kun je uiteraard ook zo’n afspraak maken met de studentendecaan.

Wat is een voorzieningenovereenkomst?

De afspraken over voorzieningen en de passende ondersteuning in jouw studie worden vastgelegd in een voorzieningenovereenkomst. Hierin staat ook wie wat regelt en wat jij als student zelf moet doen. Verandert er iets in je situatie? Geef dit op tijd door zodat de overeenkomst aangepast kan worden.

Meer informatie en contact

Wil je bij ons komen studeren en heb je een functiebeperking of ondersteuningsvraag? Dan is het goed om tijdig (vóór of bij het begin van je opleiding) contact op te nemen met de studentendecaan. 

Meer informatie over studeren zonder belemmeringen vind je op ECIO en hoger onderwijs toegankelijk .

Studeren met een functiebeperking Download(pdf - 909kB)