Decanen

Wanneer ga je naar een studentendecaan?

Soms loopt je vast in je studie of privé. Aarzel dan niet en ga naar een van de studentendecanen. Als student kun bij een decaan vertrouwelijk terecht met alle zaken die te maken hebben met je studie, studieloopbaan, persoonlijke vragen en problemen.
Je kunt informatie, advies, begeleiding of een second-opinion krijgen over vragen en problemen die over de volgende onderwerpen gaan:

  • voor het regelen van (tentamen)voorzieningen vanwege een functiebeperking/ondersteuningsbehoefte;
  • voor het melden van evt. bijzondere omstandigheden in geval van een bindend studieadvies;
  • in geval van twijfel over de studiekeuze, gebrek aan motivatie, mogelijke studieverandering of studievertraging;
  • voor het melden van ziekte, een functiebeperking en andere persoonlijke omstandigheden;
  • voor informatie over studiefinanciering, wet- en regelgeving, onderwijs- en examenregeling, klachten, BSA.

Ga in ieder geval naar de decaan voor :

  • het melden van bijziondere omstandigheden waardoor iemand studievertraging oploopt;
  • aanvragen voor financiële ondersteuning studenten;
  • advies over verwijzing bij psychosociale problemen;
  • advies over de opleiding bij ziekte en functiebeperking.

Bereikbaarheid en afspraak maken

De studentendecanen in Velp zijn Anne Clasquin en Marinke van der Velde. Een afspraak maakt een student bij voorkeur via het servicepoint. Dat kan bij de balie in de centrale hal of per telefoon (026 3695858). Studenten kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met een van de decanen.

Contactgegevens decanaten

Anne Clasquin
026 369 58 53
[email protected]

Frank Wiersma
0263695727
[email protected]