Studie en topsport

Kom je bij ons studeren?

Ben je topsporter en wil je graag bij ons gaan studeren? Dat kan!
Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) spant zich in om topsporters zo goed mogelijk te faciliteren, zodat je het maximale uit je sport en je studie kunt halen. Wil je dus je studie en topsport combineren? Oriënteer je dan tijdig en onderzoek in eerste instantie waar jouw ambities en talenten liggen en ga daarna kijken welke studie hierbij het beste aansluit.

In de NOC*NSF-film over Studie en Topsport wordt toegelicht welke stappen belangrijk zijn om rekening mee te houden bij het kiezen van een geschikte studie. Ook kun je het stappenplan Studiekeuze voor topsporters downloaden om nog eens rustig door te lezen.

Topsportbeleid Van Hall Larenstein

Met het topsportbeleid van HVHL faciliteren we jou als topsporter, mits je over één van de door NOC*NSF toegekende statussen beschikt: de A-status, HP-status, Bonds-status, IT-status, NT-status, R-status en/of Belofte-status.

Wanneer je beschikt over een van de genoemde NOC*NSF-statussen, dan kun je voorzieningen uit de topsportregeling van HVHL aanvragen. De topsportregeling faciliteert je bij de organisatie van je studie, niet bij de inhoud ervan.
Je krijgt als topsporter namelijk hetzelfde diploma als een niet-topsporter. Qua inhoud worden aan jou als topsporter dus ook dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter. De faciliteiten uit onze topsportregeling hebben altijd als doel om je te helpen topsport en studie zó te organiseren, dat je ook aan de inhoudelijke eisen van je studie kunt voldoen.

Regeling en faciliteiten

Door je topsportstatus aan te vragen, ga je een samenwerking aan met HVHL. Daarbij is het doel om samen te zoeken naar oplossingen die de combinatie topsport en studie voor jou mogelijk maken. Zo maak je als topsporter per lesperiode een planning, waarbij je signaleert welke knelpunten er zijn in de combinatie van sport en studie in die periode. Deze knelpunten leg je voor aan je studieloopbaanbegeleider en samen zoeken jullie naar oplossingen. Op die manier bieden we een studeerbaar en flexibel studieprogramma waarbij de kwaliteit behouden blijft.

De voorzieningen in de topsportregeling zijn zo opgesteld dat ze je een oplossing bieden voor de meest voorkomende knelpunten waar je als topsporter tegenaan kunt lopen.
De voorzieningen kunnen onder meer bestaan uit:

•    het bieden van vervangende opdrachten bij verzuim van verplichte colleges;
•    het bieden van de mogelijkheid voor uitstel van in te leveren producten; 
•    het mogen volgen van werkcolleges binnen andere, relevante studies; 
•    de mogelijkheid voor aanvragen van een uitgesteld bindend studieadvies.

Ook kan er met de opleiding en zo nodig met de examencommissie besproken worden of er mogelijkheden zijn qua roosteraanpassingen, verschuiven van tentamens en het online volgen van colleges.
Tevens kun je als topsporter gratis gebruik maken van de studentensportkaart (onbeperkt sporten: o.a. fitness, zwemmen, squash en groepslessen).

Onze topsportambassadeurs

Topsportstudenten van HVHL vertellen over hun opleiding en de combinatie met topsport. 

Pepijn de Cloe
Bos- en Natuurbeheer / Velp
Judo
Lees hier zijn verhaal

Chiel Smit
Dier- en Veehouderij / Leeuwarden
Marathonschaatsen / wielrennen
Lees hier zijn verhaal

Matthijs Drenth
Land- en Watermanagement / Velp
Paracycling
Lees hier zijn verhaal

Klaas Groenen
International Business in Food and Flowers / Velp
Veldrijden
Lees hier zijn verhaal

Daan Streutker
International Business in Food and Flowers / Velp
Volleybal
Lees hier zijn verhaal

Demi van Benthem
Bedrijfskunde en Agribusiness / Leeuwarden
Marathonschaatsen

Lammert Dijkstra
Milieukunde / Leeuwarden
Judo

Contactpersonen Studie en Topsport

Op elke locatie van HVHL is een topsportcoördinator aanwezig met wie je direct contact kunt opnemen voor aanvullende informatie of voor het maken van een afspraak.

In Velp:
Anne Clasquin
[email protected] 
T  (026) 3695 853

Marinke van der Velde
[email protected] 
T  (026) 3695 613

In Leeuwarden:
Tjitske Keidel - de Boer
[email protected]
T  (058) 284 64 22

Kom je naar een Open Dag van HVHL, geef dan bij de informatiestand aan dat je t.z.t. graag gebruik wenst te maken van de topsportregeling. Dan kan er alvast een afspraak worden ingepland voor een intakegesprek.