Studie en topsport

Kom je bij ons studeren?

Ben je topsporter en wil je graag bij ons gaan studeren? Dat kan!
Van Hall Larenstein spant zich in om topsporters zo goed mogelijk te faciliteren, zodat je het maximale uit je sport en je studie kunt halen. Wil je dus je studie en topsport combineren? Oriënteer je dan tijdig en onderzoek in eerste instantie waar jouw ambities en talenten liggen en ga daarna kijken welke studie hierbij het beste aansluit.

In de NOC*NSF-film over Studie en Topsport wordt toegelicht welke stappen belangrijk zijn om rekening mee te houden bij het kiezen van een geschikte studie. Ook kun je het stappenplan Studiekeuze voor topsporters downloaden om nog eens rustig door te lezen.

Topsportbeleid Van Hall Larenstein

Met het topsportbeleid van Van Hall Larenstein faciliteren we jou als topsporter, mits je over één van de door NOC*NSF toegekende statussen beschikt: de A-status, HP-status, Bonds-status, IT-status, NT-status, R-status en/of Belofte-status.

Wanneer je beschikt over een van de genoemde NOC*NSF-statussen, dan kun je voorzieningen uit de topsportregeling van Van Hall Larenstein aanvragen. De topsportregeling faciliteert je bij de organisatie van je studie, niet bij de inhoud ervan.
Je krijgt als topsporter namelijk hetzelfde diploma als een niet-topsporter. Qua inhoud worden aan jou als topsporter dus ook dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter. De faciliteiten uit onze topsportregeling hebben altijd als doel om je te helpen topsport en studie zó te organiseren, dat je ook aan de inhoudelijke eisen van je studie kunt voldoen.

Regeling en faciliteiten

Door je topsportstatus aan te vragen, ga je een samenwerking aan met Van Hall Larenstein. Daarbij is het doel om samen te zoeken naar oplossingen die de combinatie topsport en studie voor jou mogelijk maken. Zo maak je als topsporter per lesperiode een planning, waarbij je signaleert welke knelpunten er zijn in de combinatie van sport en studie in die periode. Deze knelpunten leg je voor aan je studieloopbaanbegeleider en samen zoeken jullie naar oplossingen. Op die manier bieden we een studeerbaar en flexibel studieprogramma waarbij de kwaliteit behouden blijft.

De voorzieningen in de topsportregeling zijn zo opgesteld dat ze je een oplossing bieden voor de meest voorkomende knelpunten waar je als topsporter tegenaan kunt lopen. De voorzieningen bestaan onder meer uit:

  • het doen van roosteraanpassingen met het oog op trainings- en wedstrijdtijden;
  • het spreiden of verschuiven van tentamens tijdens wedstrijden en trainingskampen;
  • het bieden van vervangende opdrachten bij verzuim van verplichte colleges of bij het missen van tentamens;
  • het bieden van de mogelijkheid voor uitstel van in te leveren producten;
  • het mogen volgen van werkcolleges binnen andere, relevante studies;
  • het bieden van de mogelijkheid om colleges op te nemen, zodat deze online gevolgd kunnen worden;
  • de mogelijkheid voor een aangepast bindend studieadvies;
  • het bieden van digitale middelen in bruikleen.

Ook kun je als topsporter gratis gebruik maken van de studentensportkaart (onbeperkt sporten: o.a. fitness, zwemmen, squash en groepslessen).

Contactpersonen Topsport en Studie

Op elke locatie van Van Hall Larenstein is een topsportcoördinator aanwezig met wie je direct contact kunt opnemen voor aanvullende informatie of voor het maken van een afspraak.

•    In Velp: Jolanda Qualm, jolanda.qualm@hvhl.nl, (026) 369 55 71
•    In Leeuwarden: Tjitske Keidel - de Boer, tjitske.keidel@hvhl.nl, (058) 284 64 22

Kom je naar de Open Dag van Van Hall Larenstein, geef dan bij de informatiestand aan dat je t.z.t. graag gebruik wenst te maken van de topsportregeling. Dan kan er alvast een afspraak worden ingepland voor een intakegesprek.