Decanen

Wanneer ga je naar een studentendecaan?

Soms loopt je vast in je studie of privé. Aarzel dan niet en ga naar een van de studentendecanen. Als student kun bij een decaan vertrouwelijk terecht met alle zaken die te maken hebben met je studie, studieloopbaan, persoonlijke vragen en problemen.

Je kunt informatie, advies, begeleiding of een second-opinion krijgen over vragen en problemen die over de volgende onderwerpen gaan:

 • voor het regelen van (tentamen)voorzieningen vanwege een functiebeperking/ondersteuningsbehoefte
 • voor het melden van evt. bijzondere omstandigheden in geval van een bindend studieadvies
 • in geval van twijfel over de studiekeuze, gebrek aan motivatie, mogelijke studieverandering of studievertraging
 • voor het melden van ziekte, een functiebeperking en andere persoonlijke omstandigheden
 • voor informatie over studiefinanciering, wet- en regelgeving, onderwijs- en examenregeling, klachten, BSA

  Ga in ieder geval naar de decaan voor:
 • het melden van bijzondere omstandigheden waardoor iemand  studievertraging oploopt
 • aanvragen voor financiële ondersteuning studenten
 • advies over verwijzing bij psychosociale problemen
 • advies over de opleiding bij ziekte en functiebeperking

Een studentendecaan geeft informatie, advies en begeleiding. Dit gebeurt in een één-op-één gesprek, waarbij de decaan als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft.

Bereikbaarheid en afspraak maken

De studentendecanen in Leeuwarden zijn Tjitske Keidel, Gerrit Jeuring en Tine de Jong en Patrick Vandermeiren. Afspraak maken kan 24/7 online via Studentnet > Afsprakentool decanaat.

Contactgegevens decanen

Kamer F1.13

Tjitske Keidel
058 2846422
(aanwezig op maandag)
[email protected]

Tine de Jong
058 284 64 08
(aanwezig op dinsdag, woensdag)
[email protected]

Gerrit Jeuring
058 2846366
(aanwezig op maandag, woensdag)
[email protected]

Patrick Vandermeiren
058 2846299 (aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag)
[email protected]

Inloopspreekuur:  maandag 12.00 - 13.00 uur