Food Application Centre for Technology (FACT)

Voor innovatieve zuivel en food technologie

Het Food Application Centre for Technology (FACT) is een Food Grade voorbereide onderzoeks-, opleidings- en demonstratiefaciliteit met moderne pilot voedselbereidingsapparatuur. Het FACT richt zich met haar faciliteiten op:

 • Product- en proces innovatie voor de voedingsmiddelenindustrie, met focus op zuivel, dranken, sauzen en bakkerij
 • Analyse
 • Automatisering en robotisering
 • Opleiding en cursus.

Het FACT doet dat door

 • Exploratief onderzoek vanuit de lectoraten met bedrijfsleven en organisaties
 • Het uitvoeren van praktijkonderzoek en food grade pilot producties
 • Het geven van onderwijs en specifieke cursussen op het gebied van voedingsmiddelentechnologie
 • Samenwerking met mee-investerende partners.

Het FACT doet dat voor

 • Levensmiddelenproducenten
 • Toeleveranciers zoals apparaten bouwers, grondstofleveranciers, service providers
 • Studenten: MBO, AD en HBO


Het FACT is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Provinsje Fryslân. Het draagt bij aan de provinciale doelstellingen van stimuleren ondernemerschap, behoud en uitbreiding werkgelegenheid en stimuleren/aanjagen van natuurinclusieve en korte productie- en afzetketens. Zuivel is daarbij een zeer belangrijk speerpunt.

Voordelen bedrijfsleven

 • Ontmoetingsplek nieuw personeel
 • Op korte afstand laagdrempelige toegang tot kennis en innovatie
 • Analyse en advies
 • Toegang tot moderne pilot processingapparatuur
 • Netwerk van potentiele samenwerkingspartners

Visie

“Substantieel toegenomen bedrijvigheid en werkgelegenheid (zowel kwalitatief als kwantitatief) bij het Noord-Nederlandse mkb in de voedingssector en ruim voldoende aanbod van hooggekwalificeerd personeel, mede dankzij succesvolle product- en procesinnovatie in een hechte samenwerking tussen de bedrijven en kennisinstellingen”

Missie

“Beschikbaar maken van een proeftuin op het gebied van voedingstechnologie: een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin kennis wordt gegenereerd en gedeeld en nieuwe product- en procesconcepten worden ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen”