Food Application Centre for Technology (FACT)

Voor innovatieve zuivel en food technologie

Openingssymposium ‘Duurzame, Milde Processing’ Bekijk

Het Food Application Centre for Technology (FACT) is er voor het food bedrijfsleven en voor mbo & hbo studenten Voedingsmiddelentechnologie. Ook studenten die een minor of major Food Technology willen volgen zijn van harte welkom. Het FACT is een Food Grade onderzoeks- en demonstratiefaciliteit met moderne voedselbereidingsapparatuur en richt zich op:

  • Product en proces innovatie zuivel, sauzen en bakkerij;
  • Opleiding en cursus.
Een artist's impression van het Food Application Centre for Technology


Het FACT is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Provinsje Fryslân. Het draagt bij aan de provinciale doelstellingen van stimuleren ondernemerschap, behoud en uitbreiding werkgelegenheid en stimuleren/aanjagen van natuurinclusiviteit en korte productie- en afzetketens. Zuivel is daarbij een zeer belangrijk thema voor het FACT in de beschikbaarheid van apparatuur, kennis en analyse.

Op dinsdag 3 april 2018 is bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden de verbouwing van de voormalige Wetsus proceshal (naast de voedingsmiddelenhal) gestart en wordt dit uiteindelijke ons nieuwe Food Application Centre for Technology (FACT). De bouwkundige oplevering zal eind juli platsvinden. In de maanden hierna zal de apparatuur geïnstalleerd worden.

Voordelen bedrijfsleven

  • Ontmoetingsplek nieuw personeel
  • Op korte afstand laagdrempelige toegang tot kennis en innovatie
  • Analyse en advies
  • Toegang tot moderne pilot processingapparatuur
  • Netwerk van potentiele samenwerkingspartners

FACT Leeuwarden

Van Hall Larenstein en Nordwin College hebben samen het FACT als onderzoeks – en opleidingsfaciliteit geïnitieerd. Samen met het Water Applicatie Centrum biedt het prachtige mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek in de gebieden voeding en water. Het is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en draagt bij aan:

  • Meer en beter opgeleide jonge professionals die beschikbaar komen in het fooddomein
  • Bij- en herscholing gericht op voedingsmiddelentechnologie
  • Faciliteren van onderzoek voor food-bedrijfsleven en stimuleren van start-ups

Het biedt de lectoren van Van Hall Larenstein faciliteiten om het lectoraatsonderzoek goed te ondersteunen.

Visie

“Substantieel toegenomen bedrijvigheid en werkgelegenheid (zowel kwalitatief als kwantitatief) bij het Noord-Nederlandse mkb in de voedingssector en ruim voldoende aanbod van hooggekwalificeerd personeel, mede dankzij succesvolle product- en procesinnovatie in een hechte samenwerking tussen de bedrijven en kennisinstellingen”

Missie

“Beschikbaar maken van een proeftuin op het gebied van voedingstechnologie: een laagdrempelige ontmoetingsplaats waarin kennis wordt gegenereerd en gedeeld en nieuwe product- en procesconcepten worden ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen mkb-bedrijven en kennisinstellingen”