Faciliteiten

FACT1: Realisatie van Food Application Center for Technology, fase 1, zuivel, saus en automatisering.

Doelstelling: ontwikkeling en realisatie van een applicatiecentrum voor voedingsmiddelentechnologie, met name gericht op zuivel en food.

Partners: Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, OMVE, AZO Liquids, Oliehoorn, WafilinSystems, Bruker, SMC.

Financiering: 3,9 MEUR, waarvan 1,9 MEUR door de Provinsje Fryslan, met co-investering via de partners

Aanpak: De basis van het FACT wordt gevormd door de haalbaarheidstudie naar de wenselijkheid van een applicatiecentrum voor de voedingsmiddelenindustrie in noord Nederland, in opdracht van de Provinsje Fryslan. Met de partners is een investeringsplan en verbouwingsplan opgezet. De uitvoering van dit plan heeft geleid tot de verbouwing en food grade inrichting van een technologiehal bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Op 17 oktober 2018 is het geopend en sindsdien operationeel. Het FACT heeft faciliteiten (link), 2 kantoren, keuken en een instructieruimte voor 16 personen met AV-voorzieningen en een procescomputer voor de monitoring en bediening voor de apparatuur in de pilot plant. Het Nordwin investeert samen met SMC in een ontwikkel- en opleidingsfaciliteit voor automatisering en robotisering.

Status: in uitvoering; open voor onderzoek, pilot producties en onderwijs.

Looptijd: 9-05-2017 tot en met 31-12-2020.

FACT2: Realisatie van Food Application Center for Technology, fase 2, gezondheid, Bakery Sweets Center en kaas

Doelstelling: De uitbouw van het FACT met voorzieningen voor een professionele melkontvangst, het maken van kaas, het meten van de verteringswaarde van producten/ingredienten met de Tiny TIM (link) en het mede-vormgeven van het bakery Sweets Center. 

Partners: Van Hall Larenstein, Bakery Sweets Center (link), met daaronder 15 partners uit de bakkerij en zoetwarenbranche, Triskelion, en partners die via openbare aanbesteding worden geselecteerd.

Financiering: 2 MEUR, waarvan 1,09 MEUR via Provinsje Fryslan en de rest via de partners

Aanpak: met de partners worden de verschillende onderdelen 

Status: in uitvoering

Looptijd: 17-05-2019 tot en met 31-12-2020.

Bakery Sweets Center

Doelstelling: Ontwikkeling en realisatie van de plek waar opleiding, onderzoek en imago voor de bakkerij en zoetwarenbranche samenkomen. 

Partners: Bakery Sweets Center, waarvan toegezegde leden zijn: Royal Steensma, Borgesius/Goedhardt, Hellema, Van der Meulen, Helwa, Waddenmolen, Avebe, Cloetta, Concorp, Van Hall Larenstein, Nordwin, SOL, Gemeente Leeuwarden. Het ledennetwerk groeit en is zichtbaar op de website van Bakery Sweets Center (link).

Financiering: deel financiering via FACT (Provinsje Fryslan en Van Hall Larenstein), matching via de partners met een financiele contributie voor het lidmaatschap voor in ieder geval 2 jaar.

Aanpak: Met de stuurgroep van deze vereniging i.o. wordt een kwartiermaker gezocht en aangesteld die het BSC moet gaan organiseren tot een succesvolle samenwerking van bedrijven in de bakkerij en zoetwarenbranche: dwz merkbare verbetering in HR/opleiding (kwantitatief: meer mensen kiezen voor werken in de branche; kwalitatief: mensen krijgen gerichte opleiding en coaching op basis van wendbaar vakmanschap waarmee werknemers verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen ontwikkeling), onderzoek (o.a. gezondheid, herformulering, energie en verpakking) en beeldvorming  voor de deelnemende bedrijven.  

Status: gestart in mei 2019

Looptijd: binnen het FACT is de looptijd tot eind 2020, maar de bedrijven willen een eigen juridische vorm gaan regelen voor de deelnemende partijen en aanvullende financiering voor een meerjarig initiatief.

Ausnutria

Doelstelling: Optimalisatie van de processing van geitenmelk

Partners: Ausnutria, Van Hall Larenstein

Financiering: rechtstreeks

Aanpak: Met Ausnutria is een projectplan gemaakt gelet op de (vertrouwelijke) doelstelling. Er is een student geworven die met een specialist van Ausnutria de processing in het FACT, met succes, hebben uitgevoerd.

Status: eerste fase afgerond, doorstart in overleg

Looptijd: maart 2019 tot en met mei 2019

VME

Doelstelling: testen van een yoghurtproces

Partners: VME, Van Hall Larenstein

Financiering: rechtstreeks

Aanpak: Met VME is, samen met de student, een project geformuleerd en uitgevoerd op de apparatuur van het FACT.

Status: afgerond

Looptijd: april/mei 2019

Samenstelling van melk afkomstig van kruidenrijk grasland

Doelstelling: Vaststellen van de samenstelling van de melk, afkomstig van koeien die op kruidenrijk grasland zijn gevoerd, in vergelijking met een regulier voerregime.

Partners: Van Hall Larenstein, Dairy Campus, FrieslandCampina 

Financiering: RAAK-Pro

Aanpak: met Dairy Campus is een voerproef ontworpen en de koeien zijn onderworpen aan de verschillende regimes. De resulterende melk is geanalyseerd op de HR-LCMS apparatuur.

Status: afgerond

Looptijd: 2018 – 2019.