Toelating

Meld je direct aan via Studielink Klik hier

Toelatingseisen

  • Havo: NT; NG; EM met scheikunde; CM met wiskunde A of B en scheikunde
  • Vwo: NT; NG; EM met scheikunde of NLT; CM met wiskunde A of B en scheikunde
  • Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.

Niet de vereiste vooropleiding voor Milieukunde?

Heb je wel het juiste havo- of vwo-profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan kun je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) maken.

Aanmelding toelatingstoets

Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl.  Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.

Niet de juiste vooropleiding en 21+?

In dat geval kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je moet dan aantonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde. Je moet op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder zijn en de toetsen moeten vóór 1 september 2019 zijn afgerond. Daarnaast vind er een intakegesprek met de opleiding plaats.

Brochure Milieukunde Downloaden