Studieprogramma

Tijdens de studie Milieukunde leer je betekenis geven aan een duurzame en veilige fysieke leefomgeving. Hoe ga je om met klimaatverandering zoals luchtverontreiniging, droogte en energietransities? Het antwoord op deze vragen verzamel je gedurende je studie. Je verdiept je kennis in jaar drie door een minor te volgen en stage te lopen en studeert af in jaar vier.

Jaar 1 en 2: de basis

In de eerste 2,5 jaar van je studie maak je kennis met het vak milieukunde en het belang van een duurzame toekomst. Je volgt colleges over de waarde van ecosystemen én de eigenschappen van bodem, water en lucht. Naast theorie is er ruimte voor praktijk. Zo ga je op excursies en werk je in het laboratorium. Ook ga je in het tweede jaar op oriëntatiestage. Een greep uit wat je concreet leert:

  • Het verzamelen en analyseren van water- of bodemmonsters
  • De gebiedskwaliteit van de stedelijke leefomgeving; hoe kun je deze verbeteren?
  • De basis van een milieukundig onderzoek
  • Het schrijven van een adviesrapport over duurzame energiebesparingen
  • Basisbegrippenkennis en vakken als biologie, chemie en wiskunde
Brochure aanvragen? Klik hier!

Jaar 3 en 4: verdieping en praktijk

Met de basis van het vak in de pocket, is het tijd voor verdieping. Je leert adviseren over milieukwaliteit en beoordeelt bijvoorbeeld de bedreigingen en effecten van menselijke activiteiten op het milieu. Ook verken je verschillende landschapstypen en watersystemen zoals moerrassen of meren. In het derde jaar introduceren we de omgevingswet, een belangrijk tool in de bescherming van- en de reis naar een duurzame leefomgeving. Met de start van jaar vier kun je je specialiseren met een minor.  

Jaar 4 (tweede deel): afstuderen 

Om in het vierde jaar af te kunnen studeren buig je je over een afstudeeropdracht. Je gaat aan de slag met een milieuvraagstuk voor een externe opdrachtgever waarvan je de uitkomsten presenteert. Met het afronden van de opdracht, rond je ook je studie af. Het adviesrapport ruil je in voor een diploma én de titel Milieukundige of Milieukundig Ingenieur.  

Zo kan je studie eruitzien:

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Oriëntatie op de opleiding

Oriëntatie op beroep

De achterkant van het milieu

Verkenning van de stedelijke omgeving

Effectief adviseren over duurzame energie

Technologie voor een schone leefomgeving

Een integrale kijk op natuur

De basis voor milieukundig onderzoek

2 Oriënterende stage Verdiepende modules Verdiepende modules Verdiepende modules
3 Verdiepende modules Professioneel adviesbureau Projectstage
4 Minor Afstudeeropdracht

 

Welke minor kies jij?

Je kunt kiezen voor diverse minors waaronder:

Feeding our planet

Hoe kun jij vanuit jouw vakgebied bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening? Dat is de vraag die centraal staat in de minor ‘feeding our planet’. Je duikt in de wereld van de voedselketen; de primaire productie van de boer, verwerkende industrie maar ook de retail en de consument komen langs. Je gaat op excursie, volgt colleges en je buigt je over een zelfgekozen teamopdracht.  

Kom naar de open dag! Aanmelden

Geslaagd?

Diploma en titel Bachelor of Science (BSc) ‘Milieukunde' op zak? Dan kun jij het verschil maken en op zoek gaan naar een baan in het milieukundige werkveld.

Bekijk je loopbaankansen

Meld je aan via Studielink Klik hier!