Studieprogramma

Studieprogramma Milieukunde

Bij Milieukunde leer je meer op het gebied van biologie, ecologie, scheikunde en aardrijkskunde. Denk ook aan termen als duurzaam, leefomgeving, onderzoek, actueel, buiten, natuur, water, bodem, biodiversiteit, mensgericht en energiemanagement.

Brede basis en specialisatie

In het eerste deel van je studie volg je een breed programma waarin je aan een hele reeks milieuthema’s werkt. Onderwerpen zijn: watertechnologie, biologie, klimaatverandering, natuurbeheer, gebiedsinventarisatie, milieubeleid en duurzame energie. Je doet meteen vaardigheden op zoals veldwerk en labvaardigheden. In het tweede deel van je studie krijg je de kans om je te specialiseren en je kennis te verdiepen in die onderwerpen die jou het meest aanspreken. Je specialisatie breng je in de praktijk met een stage. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht. Ben je avontuurlijk ingesteld en verbreed je graag je horizon? Bij Milieukunde heb je volop de kans om onderwijsonderdelen (minor, stage, afstudeeropdracht) in het buitenland te doen!

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Oriëntatie op de opleiding

Oriëntatie op beroep

De achterkant van het milieu

Verkenning van de stedelijke omgeving

Effectief adviseren over duurzame energie

Technologie voor een schone leefomgeving

Een integrale kijk op natuur

De basis voor milieukundig onderzoek

2 Oriënterende stage Verdiepende modules Verdiepende modules Verdiepende modules
3 Verdiepende modules Professioneel adviesbureau Projectstage
4 Minor Afstudeeropdracht

 

Studeren vanuit de beroepspraktijk

Tijdens de studie gaan wij uit van de beroepspraktijk. De competenties die een milieukundig ingenieur nodig heeft om in de praktijk aan de slag te kunnen zijn leidend binnen de opleiding Milieukunde. De echte wereld staat centraal binnen de opleiding. We werken intensief samen met het werkveld, door externe opdrachtgevers, gastsprekers, excursie en stages. Als student heb je keuzevrijheid om zelf je eigen accenten te leggen binnen de opleiding. Dit kan door onder andere de keuze waarin jij je wilt specialiseren, de keuze voor stages en afstudeeropdracht.

Deze opleiding draagt het keurmerk ‘Duurzaam Hoger Onderwijs’ en is in 2019 beoordeeld met maar liefst 4 sterren.