Praktische informatie

Studielast

Lestijden: Donderdagavond van 18.30 - 21.45 uur en de vrijdag van 09.15 - 16.30 uur.

De  deeltijd bachelor Milieukunde is zo vormgegeven dat je de opleiding kunt combineren met een 4 daagse werkweek.  De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 tot 25 uur per week; dit is inclusief de lessen en practica op donderdagavond en vrijdag. Het is dus wel een intensieve combinatie van leren en werken. Deze bachelor is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn en doelgericht aan de slag willen.

Een studiejaar bestaat uit vier perioden. Een periode omvat tien weken, waarin je doorgaans te maken hebt met een afwisseling van werkvormen  (hoorcolleges, werkcolleges en/of projectbijeenkomsten maar ook laboratorium en practica en veldwerk) gevolgd worden. Per periode volg je een thematische module met bepaalde leerdoelen die bijdragen aan je eindkwalificaties. De periode wordt afgesloten met een toetsing van de leerdoelen. Deze toetsing is bijvoorbeeld in de vorm van een tentamen, een presentatie of een schriftelijke rapportage.

Wat betekent studeren in deeltijd?

Je hebt naast je studie ook een baan. Een aantal competenties ontwikkel je zo automatisch. Lees meer over studeren in deeltijd.

Collegegeld en financiering

Europese (EER) studenten, die nog niet eerder een Nederlands (bachelor)diploma in het Hoger Onderwijs hebben behaald, betalen het wettelijke collegegeld.

Aanmelden en inschrijven

Voordat je je inschrijft voor een opleiding bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) moet je je eerst aanmelden via Studielink. Lees meer over inschrijven.
* De opleiding vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Rond 1 juni a.s. wordt de definitieve beslissing bekend gemaakt

Aangemeld voor de opleiding?

Je hebt je aangemeld als student op HVHL en we kijken er naar uit om je te ontmoeten! Je ontvangt voor de zomervakantie een mail van ons met daarin alles wat je moet weten ter voorbereiding op je studie, zoals informatie over boekenlijsten, lesroosters en andere praktische zaken.

Aanmelden STAP-budget

Eén van de voorwaarden is dat op dit moment alleen nieuwe studenten bij deeltijd opleidingen in aanmerking komen voor het STAP-budget. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op onze STAP-budget pagina.
Voor het aanvragen van het STAP-budget moet je eerst een inschrijfverzoek indienen via Studielink. Nadat je een inschrijfverzoek hebt ingediend, ontvang je van ons een persoonlijk STAP-aanmeldbewijs. Dit bewijs kun je gebruiken om zelf het STAP-budget bij UWV aan te vragen.

Dien je aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Hiervoor heb je het STAP-aanmeldingsbewijs nodig dat je van ons ontvangen hebt en een DigiD. UWV beslist of het STAP-budget wordt toegekend. Hierover ontvang je bericht van UWV. Wanneer jouw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt HVHL het subsidiebedrag uitgekeerd van UVW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op jouw opleidingskosten.

De graad van je diploma

De diploma's van HVHL staan voor verschillende graden. Voor de meeste 4-jarige hbo-opleidingen is dat Bachelor of Science (BSc), voor andere is dat Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor (Ba).) Lees meer.

Begeleiding

Als student word je goed begeleid: je krijgt bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider waarmee je je voortgang kunt bespreken. Verreweg de meeste studenten hebben een gezellige en leerzame studententijd, maar er kunnen natuurlijk altijd bijzondere situaties ontstaan. Heb je een ziekte of handicap, zijn er problemen met dyslexie of bijzondere omstandigheden? Neem dan tijdig contact op met een decaan

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding, over organisatorische informatie of wil je een afspraak met een van de medewerkers? Neem dan contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].