De graad op je diploma

De diploma's van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) staan voor verschillende graden. Voor de meeste 4-jarige hbo-opleidingen is dat Bachelor of Science (BSc), voor andere is dat Bachelor of Business Administration (BBA). Doe je een master bij HVHL, dan krijg je op je diploma de graad Master of Science (MSc). Voor een 2-jarige associate degree opleiding krijg je de officieel erkende graad ‘Associate degree’ (Ad) op je diploma.

Of je een 'Bachelor of Science' graad op je diploma krijgt of een 'Bachelor of Business Administration', heeft te maken met de richting van je studie. Dit is voor alle opleidingen vastgelegd door de Nederlandse overheid.

Overzicht graden Van Hall Larenstein

Hieronder vind je een overzicht van de graad die op het diploma van onze opleidingen staat.

Associate degree-niveau:

 • Ad Diermanagement: Ad
 • Ad Land- en Watermanagement: Ad
 • Ad (Biologische) Melkveehouderij: Ad
 • Ad Omgevingskunde: Ad
 • Ad Voedingsmiddelentechnologie: Ad
 • Ad Tuin- en Landschapsinrichting: Ad

Bachelor-niveau:

 • Bedrijfskunde en Agribusiness: BBA
 • Bos- en Natuurbeheer: BSc
 • Biotechnologie: BSc
 • Dier - en Veehouderij: BSc
 • Diermanagement: BSc
 • Forensisch Laboratoriumonderzoek: BSc
 • International Business and Management Studies: BBA
 • International Development Management: BSc
 • Kust- en Zeemanagement BSc
 • Land- en Watermanagement: BSc
 • Management van de Leefomgeving: BSc
 • Milieukunde: BSc
 • Innovatieve Plantenteelt: BSc
 • Tuin- en Landschapsinrichting: BSc
 • Voedingsmiddelentechnologie: BSc  

Master-niveau:

 • Agricultural Production Chain Management: MSc
 • Duurzame Gebiedstransities: MSc
 • Innovations in Food and Dairy Chains: MSc
 • Management of Development: MSc
 • River Delta Development: MSc