De graad op je diploma

De diploma's van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) staan voor verschillende graden. Voor de meeste 4-jarige hbo-opleidingen is dat Bachelor of Science (BSc), voor andere is dat Bachelor of Business Administration (BBA). Doe je een master bij HVHL, dan krijg je op je diploma de graad Master of Science (MSc). Voor een 2-jarige associate degree opleiding krijg je de officieel erkende graad ‘Associate degree’ (Ad) op je diploma.

Wat is het verschil tussen de graden?

Tot 2014 werd onderscheid gemaakt tussen diploma's van hbo-instellingen en universiteiten. Deed je een hbo-studie, dan kreeg je automatisch de graad 'Bachelor' op je diploma. Vanaf 2014 hebben hbo-opleidingen die recent geaccrediteerd zijn, dezelfde graden als universitaire opleidingen.
Of je een 'Bachelor of Science' graad op je diploma krijgt of een 'Bachelor of Business Administration', heeft te maken met de richting van je studie. Dit is voor alle opleidingen vastgelegd door de Nederlandse overheid.

Overzicht graden Van Hall Larenstein

Hieronder vind je een overzicht van de graad die op het diploma van onze opleidingen staat.

Associate degree-niveau:

 • Ad Duurzaam Bodembeheer: Ad
 • Ad Duurzame Watertechnologie: Ad
 • Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht: Ad
 • Ad Land- en Watermanagement: Ad
 • Ad Melkveehouderij: Ad
 • Ad Voedingsmiddelentechnologie: Ad
 • Ad Tuin- en Landschapsinrichting: Ad

Bachelor-niveau:

 • Bedrijfskunde en Agribusiness: BBA
 • Bos- en Natuurbeheer: BSc
 • Biotechnologie: BSc
 • Dier - en Veehouderij: BSc
 • Diermanagement: BSc
 • Forensisch Laboratoriumonderzoek: BSc
 • International Business and Management Studies: BBA
 • International Business: BBA
 • International Development Management: BSc
 • Kust- en Zeemanagement BSc
 • Land- en Watermanagement: BSc
 • Management van de Leefomgeving: BSc
 • Milieukunde: BSc
 • Tuinbouw en Akkerbouw: BSc
 • Tuin- en Landschapsinrichting: BSc
 • Voedingsmiddelentechnologie: BSc  

Master-niveau:

 • Agricultural Production Chain Management: MSc
 • Innovative Dairy Chain Management: MSc
 • Management of Development: MSc
 • Master River Delta Development: MSc