Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM met scheikunde; CM met Wiskunde A of B en scheikunde
Vwo: NT; NG; EM met scheikunde of NLT; CM met Wiskunde A of B en scheikunde
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • wiskunde A of B en scheikunde op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Aanvullende eis: De deeltijdstudent dient bij aanvang van en gedurende de studie een passende functie te vervullen. Een passende functie betekent een functie die de student in staat stelt de algemene hbo-competenties in voldoende mate verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft de functie een minimale omvang van 0,5 fte, wordt uitgeoefend op minimaal mbo-4 niveau en is relevant voor het werkveld milieukunde. Een toelatingscommissie beoordeelt de werkkringeisen op basis van toegestuurde bewijsstukken en een intakegesprek. Toelating bij een niet passende functie in een relevante werkomgeving met perspectief op een relevante functie is ter beoordeling van de toelatingscommissie. We adviseren je om vóór 1 juni aan te melden via Studielink om tijdig te horen of je toelaatbaar bent.

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Aanmelding toelatingstoets
Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl.  Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Toelatingstoets
Wie niet aan de toelatingseisen voor bovenstaande opleiding voldoet kan op verschillende manieren zorgen dat deficiënties in de vooropleiding voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en/of Scheikunde worden weggewerkt:

  • Via Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland. Kijk voor meer informatie en toetsdata op www.toelatingstoetsen.nl.

Vragen?

Heb je vragen over je toelating, neem dan tijdig contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].