Studieprogramma

Studieprogramma Milieukunde (deeltijd)

De deeltijdopleiding is een combinatie van werken en studeren. Met een baan die je al gevonden hebt of nog gaat vinden. Gedurende de lesweken zijn er colleges en practica op donderdagavond en vrijdag. Tijdens het eerste deel van de studie werk je aan milieuthema's die de breedte van het milieuwerkveld weergeven. De inhoudelijke thema's zijn duurzame energie, water en bodemkwaliteit, milieutechnologie, de stedelijke omgeving, natuur- en landschapsontwikkeling. Tegelijkertijd werk je aan jouw competenties op het gebied van advieswerk, onderzoeksvaardigheden en projectmanagement. Theorie en praktijk komen in deze thematische modulen integraal aan bod.

Specialiseren in verschillende richtingen

Daarna kun je je specialiseren in verschillende werkvelden/richtingen: een meer gebiedsgerichte, een meer energie- en bedrijfsgerichte of een technologische richting. Ook is een eigen gekozen richting mogelijk, waarbij je, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, een andere combinatie maakt van de modulen die aangeboden worden. Welke richting je ook kiest: ze zijn allemaal gericht op een toekomstbestendige relatie tussen de mens en zijn omgeving.