Specialisaties

In het derde en vierde jaar van de deeltijd bachelor Milieukunde kun je door middel van keuzemodulen jezelf extra specialiseren.

Groen en gebiedsgericht

Als natuur, landschap en je omgeving jouw interesse heeft dan ga je de gebiedsgerichte kant op waarbij je werkt aan de kwaliteit van de directe leefomgeving voor mens en natuur. Ecologie en ruimtelijke inrichting zijn belangrijke vakken, maar ook de eisen die aan een gezond en veilig leefmilieu gesteld worden, zoals schoon water, schone bodems en een goede luchtkwaliteit komen aan de orde.

Energie en bedrijfsgericht

Duurzame energiebronnen en energiebesparende maatregelen zijn meer dan ooit nodig. Bedrijven en organisaties kunnen jouw adviezen goed gebruiken om haalbare en efficiƫnte maatregelen en technieken in te zetten om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en om de CO2-uitstoot te reduceren of om klimaatneutraal te worden.

Technologisch gericht

De technologische kant van milieukunde behelst vooral (drink)watertechnologie, bodembeheer en milieutechnologie. Bedenken van innovatieve technieken om voldoende schoon en veilig drink- en oppervlaktewater, schone bodems en betere luchtkwaliteit te verkrijgen. Naast deze verschillende accenten binnen de opleiding milieukunde kun je je ook verdiepen op het gebied van veiligheid en handhaving.