HVHL behaalt negen topopleidingen in Keuzegids hbo 2024

12-10-2023

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft negen topopleidingen behaald in de Keuzegids hbo 2024, de gids die de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs in Nederland beoordeelt. Deze erkenning getuigt van de voortdurende inzet van opleidingsteams om hoogwaardig onderwijs aan te bieden en studenten te ondersteunen bij het behalen van uitstekende prestaties.

De volgende opleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben de prestigieuze status van 'topopleiding' behaald:

Leeuwarden

Velp

Top 3 associate degrees
Er is ook verder reden tot optimisme, want HVHL heeft dit jaar aanzienlijk vooruitgang geboekt in de ranglijst van 'Associate degrees'. De hogeschool is gestegen van de negende naar de derde plaats. Studenten zijn vooral tevreden over de Ad Omgevingskunde en Ad Voedingsmiddelentechnologie.

Transitie Gericht Onderwijs
Deze resultaten onderstrepen het relevante onderwijsaanbod van HVHL en de voortdurende inspanningen om programma's te ontwikkelen, die aan de behoeften van de arbeidsmarkt voldoen. Trots op de prestaties van de topopleidingen overheerst, en tegelijk blijven we onze opleidingen verder ontwikkelen en verbeteren. “We zijn ontzettend blij met deze resultaten en de stappen die onze onderwijsteams blijven maken”, zo prijst Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur, de opleidingen. “Via het nieuwe onderwijsconcept 'Transitie Gericht Onderwijs', waarin betekenisvolle inhoud, samen en actief leren, persoonlijke aandacht en goed georganiseerd onderwijs centraal staan, bouwen we verder. Om dan deze stijgende lijn in de resultaten te zien en te lezen over de waardering van deze aspecten door studenten: geweldig!”

HVHL blijft zich inzetten voor de verbetering van haar onderwijsprogramma's, de studenttevredenheid en het behoud van haar positie als de meest duurzame en toonaangevende groene hogeschool in Nederland.