Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden

De volgende stap in je carrière begint in Leeuwarden

De associate degree Voedingsmiddelentechnologie leidt deskundige medewerkers op die zich bezighouden met het product, het proces en de kwaliteit in de voedingsmiddelentechnologie. Hierbij geldt dat de afgestudeerde verbanden ziet tussen de verschillende processen (kwaliteit en productie) in de voedingsmiddelentechnologie en kennis heeft van de relatie tussen grondstof en proces en kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast is de afgestudeerde initiatiefrijk binnen de afgesproken kaders.

De afgestudeerde houdt zich bezig met het optimaliseren van bestaande producten en processen. De verschillende aspecten van productieproces, voedselveiligheid en kwaliteit van voedingsmiddelen en de wettelijke eisen ten aanzien van producten en processen komen hierbij aan bod.

Kwaliteiten na afronding van de opleiding

  • Zelfinzicht: weten wat de eigen kwaliteiten en valkuilen zijn;
  • Het kunnen denken in processen en concepten;
  • Het vermogen om verbanden te leggen;
  • Digitale vaardigheden en presentatietechnieken;
  • Communicatievaardigheden: doelmatig kunnen communiceren met teamgenoten, projectleiders en derden;
  • Projectmatig werken: kunnen werken in een projectteam en binnen een bedrijfscontext;
  • Probleemoplossend vermogen: verschillende methodes kennenen kunnen toepassen.
Brochure aanvragen? Klik hier!