Landschapsanalyse

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heb of krijg je te maken met een landschapsonderzoek? Wil je inhoudelijk occupatiepatronen benoemen en verklaren vanuit de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap? Ben je geïnteresseerd in kwaliteitsbeschrijving voor een landschap? Dan is deze module een goede keuze voor jou!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de modules Beheer van beplanting en Ontwerp vorm en ruimte (deel 1).

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten aan opdrachten (grotendeels in een atelier), afgewisseld met hoorcolleges. Je voert in deze module een analyse uit volgens de lagenbenadering van een zelfgekozen projectgebied en houdt je vorderingen bij door middel van een werkboek. De lagenbenadering eindigt in een landschapsdoorsnede en een landschapsstructuurkaart. Je bestudeert het gebied vanuit de invalshoeken geologie, hydrologie, bodemkunde, landgebruik en cultuurhistorie.
Tot slot doe je voorstellen ter verbetering van onderdelen en aspecten van het landschap. De module wordt afgesloten met een posterpresentatie.
Na afloop kun je de ontwikkelingsgeschiedenis en de hoofdstructuur van het landschap verklaren. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.421,00
Cursusduur: 16 studiedagen (3 lesuren per week en een extra excursie woensdag 4 september 2024)
Startdatum: 5 september 2024
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.