Landschapsanalyse

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heeft of krijgt u te maken met een landschapsonderzoek? Wilt u inhoudelijk occupatiepatronen benoemen en verklaren vanuit de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap? Bent u geïnteresseerd in kwaliteitsbeschrijving voor een landschap? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de modules Beheer van beplanting en Ontwerp vorm en ruimte (deel 1).

U werkt onder begeleiding van vakdocenten aan opdrachten (grotendeels in een atelier), afgewisseld met hoorcolleges. U voert in deze module een analyse uit volgens de lagenbenadering van een zelfgekozen projectgebied en houdt uw vorderingen bij door middel van een werkboek. De lagenbenadering eindigt in een landschapsdoorsnede en een landschapsstructuurkaart. U bestudeert het gebied vanuit de invalshoeken geologie, hydrologie, bodemkunde, landgebruik en cultuurhistorie.
Tot slot doet u voorstellen ter verbetering van onderdelen en aspecten van het landschap. De module wordt afgesloten met een posterpresentatie.
Na afloop kunt u de ontwikkelingsgeschiedenis en de hoofdstructuur van het landschap verklaren. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.211,00
Cursusduur: 16 studiedagen inclusief een excursiedag
Startdatum: september 2021
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.