Beheer van beplantingen

Ben je geïnteresseerd in planten en hun toepassingsmogelijkheden binnen het (semi-)openbaar gebied? Wil je inhoudelijk meer weten over gebiedszonering, streefbeelden en beheerkosten? Dan is deze module iets voor jou.
Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de module Landschapsanalyse, (delen van) de module Beplantingsleer en sortiment 1 of tekenvaardigheid van de module Visualisatietechnieken.
Als vervolg op deze module wordt de module Beleid in woord en beeld aanbevolen, die eind april start.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Je vertaalt een aangereikt programma voor een klein park naar een gebiedszonering en streefbeelden ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van het gebied. De module wordt afgesloten met het maken van een beheerplan.

Na afronding van deze module ben je in staat om een ontwerp door te vertalen naar streefbeelden voor de beplanting met concrete beheeringrepen en een begroting. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven, aannemers of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 812,00
Cursusduur: 8 studiedagen (2 uur per week begeleiding en een halve dag excursie)
Startdatum: 5 september 2024
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.