Ontwerp, Vorm en Ruimte, deel 1

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Ben je geïnteresseerd in het stedelijk milieu? Heb of krijg je te maken met het onderkennen van de onderlinge relaties in het stedelijk milieu? Wil je je kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van de relatie tussen stad en landschap vergroten? Dan is deze module een goede keuze voor jou!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Je krijgt alle aspecten van het stedelijk milieu voorgeschoteld en verwerft hiermee kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot stedelijke aspecten.
Je gaat systematisch onderzoek verrichten om daarmee de diverse schaalniveaus en de onderlinge relaties daartussen in het stedelijk milieu te onderkennen om zo ook de diverse structuren te duiden. De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een analyserapport. Na afloop van deze module kun je de ontwikkelingsgeschiedenis en de hoofdstructuur van de stad verklaren.
Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 711,00
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4
Cursusduur: 9 studiedagen inclusief terreinbezoek (3 lesuren per week)
Cursusdata: volgen
Startdatum:  november 2024

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.