Ontwerp, Vorm en Ruimte, deel 1

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Bent u geïnteresseerd in het stedelijk milieu? Heeft of krijgt u te maken met het onderkennen van de onderlinge relaties in het stedelijk milieu? Wilt u uw kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van de relatie tussen stad en landschap vergroten? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U krijgt alle aspecten van het stedelijk milieu voorgeschoteld en verwerft hiermee kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot stedelijke aspecten.
U gaat systematisch onderzoek verrichten om daarmee de diverse schaalniveaus en de onderlinge relaties daartussen in het stedelijk milieu te onderkennen om zo ook de diverse structuren te duiden. De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een analyserapport. Na afloop van deze module kunt u de ontwikkelingsgeschiedenis en de hoofdstructuur van de stad verklaren.
Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 605,50
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4
Cursusduur: 9 studiedagen inclusief terreinbezoek
Startdatum: november 2021

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.