Toelating

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM/CM met wiskunde A of B en scheikunde.
Vwo: NT; NG; EM/CM met wiskunde A of B en scheikunde.
Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 uit alle domeinen zijn toelaatbaar, behalve een mbo-diploma niveau 4 uit het domein Handel & Ondernemerschap en Economie & Administratie. Bij een mbo-diploma niveau 4 uit het domein Handel & Ondernemerschap en Economie & Administratie moet een voldoende certificaat Wiskunde A of B en Scheikunde behaald zijn. Heb je een mbo-diploma niveau 4 uit een toelaatbaar domein, dan worden voor een goede kans op succes de vakken Nederlands, Engels, Scheikunde en Wiskunde A of B sterk aanbevolen.

Kan ik ook zonder de vereiste vooropleiding aan een de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumtechniek beginnen?

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, Wiskunde A en Scheikunde. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september 2019 te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Aanmelden voor 1 of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell- Bèta.

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.

Brochure Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Downloaden