Studieprogramma

Studieprogramma Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

In het eerste deel van je studie volg je een breed programma waarin je aan je basiskennis en vaardigheden werkt die je nodig hebt om medisch analist te worden. Een groot deel van de tijd breng je door op het laboratorium. Tijdens je stage kun je alles wat je geleerd hebt direct in de praktijk brengen! In het tweede deel van je studie krijg je de kans om je te specialiseren en je kennis te verdiepen in onderwerpen die jou het meest aanspreken. Daarnaast kun je je kennis ook nog verbreden. Je kennis breng je in de praktijk met een stage in binnen- of buitenland. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en NHL Stenden Hogeschool.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Laboratorium en studievaardigheden DNA en eiwitten Bacteriƫn en cellen Laboratorium analyse en Molucular Medicine
2 Biochemie en Moleculaire Biologie Hematologie en Infecties Junior stage of Biological Data Science
3 Specialiseren Keuzeruimte
4 Projectstage Afstudeerstage