Green Entrepreneurship Centre

Onderneem het!

Onze missie is duurzaam ondernemerschap onder onze studenten en alumni bevorderen en ondersteunen. Studenten, Alumni en bedrijfsleven bieden we een inspirerend kenniscentrum met tal van mogelijkheden om je te bekwamen en ambities te realiseren.

Het Green Entrepreneurship Centre (GEC) is een kenniscentrum binnen Van Hall Larenstein dat zich richt op het begeleiden en scholen van ondernemende studenten, alumni en (toekomstige) ondernemers en het ondersteunen van start-ups en projecten gericht op duurzaam en innovatief ondernemen. Het GEC is er voor alle studenten en alumni, ongeacht de opleiding die je binnen Van Hall Larenstein volgt of gevolgd hebt. Het centrum werkt vanuit een uitgebreid netwerk waarin faciliteiten, begeleiding en kansen geboden worden.

Duurzaam ondernemerschap

Het Green Entrepreneurship Centre zet zich in voor duurzaam ondernemerschap; het ontwikkelen van duurzame innovaties, producten en/of bedrijfsvoering. We werken als kenniscentrum van Van Hall Larenstein aan ondernemen en innoveren in een economie waarin termen als duurzaam produceren, circulaire economie, duurzame overheden en waardeketens vanzelfsprekend zijn geworden. Je werkt bijvoorbeeld actief aan de reductie van afval, hebt respect voor mensenrechten en werkt met de meest duurzame energie. Kortom, je zorgt ervoor dat je bedrijf op duurzame wijze toekomstbestendig wordt en zo mogelijk met duurzame producten.

Of je nou  als landschapsarchitect,  als adviseur op het gebied van watermanagement, in de bosbouw, in de (internationale) agri-business of als sociaal ondernemer wilt beginnen; kom eens kennismaken met het Green Entrepreneurship Centre. We kunnen met onze expertise vast iets voor je betekenen!

Het centrum biedt verschillende mogelijkheden voor studenten: persoonlijke coaching, ICT-faciliteiten, netwerkbijeenkomsten, microkredieten, ideeƫnlabs, een minor duurzaam ondernemerschap en leven-lang-leren. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor bestaande ondernemingen, alumni, overheden en consultancybedrijven die een gerichte opdracht of vraag hebben op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Het Green Entrepreneurship Centre onderscheidt 3 invalshoeken:
- Internationaal ondernemen: richt zich op ondernemen in of met internationale markten en omgevingen. Denk aan in- en exporteren, een onderneming starten buiten de landsgrenzen, de opening van een verkoopkantoor in een ander land, ketensamenwerkingen of internationale consultancy;  
- Sociaal ondernemerschap:  of te wel het stimuleren en organiseren van sociale innovaties, dienstverlening  en veranderingen op diverse terreinen. Ondernemerschap richt zich in de eerste plaats op de sociale en/of ecologische waardecreatie  via ondernemerschap. Denk hierbij aan het opzetten van een stichting of coƶperatie met een maatschappelijke social-economische missie in binnen of buitenland;
- Intern ondernemerschap: ook binnen een bestaande organisatie kun je een eigen project opzetten of je eigen afdeling leiden waarbij ondernemerschapskwaliteiten van groot belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan effectievere productontwikkeling binnen de overheid,  natuurorganisaties maatschappelijke organisaties.