Food and Dairy Applied Research Centre

Om kennis te ontwikkelen, kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs te bieden en bij te dragen aan innovatie van de beroepspraktijk en oplossingen voor maatschappelijk urgente problemen, voeren we binnen het Food and Dairy ARC praktijkgericht onderzoek uit met de focus op:

  • Circulaire landbouw
  • Gezonde voeding
  • Schoon water

Van productontwikkeling tot procesoptimalisatie en van concept ontwikkeling tot business planning.

Het  Food and Dairy Applied Research Centre voert, in samenwerking met het onderwijs en de beroepspraktijk, praktijkgericht onderzoek uit om een schone en gezonde voedselketen te realiseren waarbij gestreefd wordt naar het sluiten van de kringlopen.

Gezonde voeding en schoon water dragen bij aan humane gezondheid en gesloten kringlopen dragen bij aan een gezonde aarde. Focus in praktijkgericht onderzoek en opleiding en het samenwerken in kenniscentra zijn nodig om de expertise op te bouwen en te borgen. Met het verbeteren van de focus worden we een meer aantrekkelijke partner voor de beroepspraktijk en een beer opleidingsinstituut voor studenten.