Food and Dairy Applied Research Centre

Missie

De missie van Applied Research Centre Food & Dairy luidt: "Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek voor een duurzame productie van gezond voedsel en gezonde zuivel wereldwijd." Dit gebeurt altijd met een brede kennis en inzet van moderne technologie en in een maatschappelijke context, met oog voor de leefomgeving. Om te komen tot een maatschappelijk adequate voedselvoorziening in een veilige en gezonde leefomgeving, is een circulaire en inter-/ multdisciplinaire benadering nodig is met samenwerking tussen kenniscentra op het gebied van food, non-food en bio-based oplossingen.

Deze missie is vertaald in drie onderzoekslijnen die leidend zijn voor de keuze van onderzoekslijnen (lectoraten) en projecten:

  • Product diversificatie op het gebied van Humane gezondheid en Voeding (voor een gezonde voeding en het gezond houden van mensen)
  • Toepassing van nieuwe data- en informatiesystemen (voor meer transparantie en toegevoegde waarde van voedselproductie in een maatschappelijke context)
  • Innovaties binnen en over ketens (voor een efficiĆ«nte en effectieve benutting van water en biomassa). 

Toegepast onderzoek bij Food and Dairy in beeld

Om kennis te ontwikkelen, kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs te bieden en bij te dragen aan innovatie van de beroepspraktijk en oplossingen voor maatschappelijk urgente problemen, voeren we bij Van Hall Larenstein toegepast onderzoek uit. Van productontwikkeling tot procesoptimalisatie en van concept ontwikkeling tot business planning.

In onderstaand boekje staan diverse aansprekende en illustratieve voorbeelden van afgesloten en lopende projecten uit binnen- en buitenland.

Toegepast onderzoek in beeld Download(pdf - 2,8MB)