Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio's

Het concept voedsellandschappen

Een duurzame stedelijke leef-, woon- en werkomgeving, mede dankzij voedsellandschappen. Dat is het onderwerp van studie van het Van Hall Larenstein lectoraat 'Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio's'. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft voor het lectoraat een Groene-plus subsidie beschikbaar gesteld. Het lectoraat richt zich op het bedenken en bestuderen van nieuwe landschapsarchitectonische concepten voor meer duurzame stedelijke omgevingen, vanuit de invalshoek van voedsellandschappen. Het begrip voedsellandschappen wordt hierbij breed opgevat. Denk bijvoorbeeld aan duurzame voedselproductie in de directe nabijheid van de stad. Of aan netwerken voor voedsel voor lokale markten, zoals professionele stadsboeren en ecologische tuinderijen. Maar ook aan het verbouwen van voedsel door plaatselijke gemeenschappen.

Stad van morgen

Ook als beleidsthema is voedsellandschap actueel, maar ook internationaal. Mede door het groeiende milieubewustzijn staat voedsellandschap de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. De ruimtelijke en landschapsarchitectonische opgave die voedsellandschap, in de brede zin van het woord, met zich meebrengt, is echter nog nauwelijks onderzocht. Het lectoraat zal zich juist op het verkennen van deze ruimtelijke kant gaan richten.

Het lectoraat biedt studenten de mogelijkheid om bij te dragen aan nieuwe ontwerpoplossingen en -strategieën voor de stad van morgen, aan de hand van een actueel maatschappelijk thema. Een uitdagende leeromgeving waar ze in contact komen met nationale en internationale experts. Het lectoraat zoekt internationale samenwerking, onder meer door samen met studenten en docenten van buitenlandse universiteiten en hogescholen ontwerpprojecten te doen. Zo wordt gedurende de looptijd van het lectoraat aan een serie onderwijsprojecten gewerkt die gaan bijdragen aan het ontwerpen van het metropolitane landschap van de toekomst.

Het lectoraat loopt vier jaar en is gestart in maart 2013. Ir. N. van Dooren is als lector verbonden aan het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio's en werkt daarin onder meer samen met Rik Eweg, lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane gebieden. Daarnaast werkt het lectoraat samen met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Green Deal Stadsgerichte landbouw.
 

Minor Feeding Future Cities

Met ingang van februari 2019 organiseert het lectoraat de minor Feeding Future Cities. Ben je geïnteresseerd in landschap, in voedsel en in de toekomst van beide? Wil je nadenken over de vraag hoe de productie van ons voedsel invloed heeft op hoe het landschap om ons heen er uit ziet? Wil je hier creatief, in een multidisciplinair team, over nadenken? Dan is deze minor iets voor jou! Voor meer informatie, kijk eens in de folder, of op Kies op Maat. Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met het lectoraat via Suzanne van der Meulen.

Over de lector

Na zijn afstuderen in Wageningen in 1991 werkte Noël van Dooren bij H+N+S, maar sinds 1997 is hij zelfstandig. Noël is actief als vakjournalist: hij zat jaren in de redactie van Blauwe Kamer en is momenteel editor voor het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Landscape Architecture.

Van 2004 tot 2009 was hij hoofd Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Daarna werd hij coördinator van het nieuwe beroepservaringsprogramma (tegenwoordig: PEP) en werd hij gevraagd promotie-onderzoek te doen vanuit de Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vanuit dat promotie-onderzoek Drawing Time was hij in 2014 visiting researcher aan Copenhagen University. Noël hoopt zijn onderzoek voor de zomer aan de Universiteit van Amsterdam te verdedigen. Dat onderzoek naar representatie in de landschapsarchitectuur was ook de aanleiding voor een essay over ontwerptekeningen van VHL-afstudeerders in het boek De noodzaak van ontwerpen bij het afscheid van Johan Vlug.

Water, energie, voedsel en afval zijn altijd belangrijke thema's in Noël’s werk geweest, van de grote schaal van het Nederlandse rivierengebied tot aan regenwateropvang in achtertuinen. Momenteel is hij betrokken bij het project 'Ontwerpen aan de metropolitane voedselregio Amsterdam’ in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creative Industries, Strootman Landschapsarchitecten en Alterra.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Noël van Dooren via noel.vandooren@hvhl.nl.

Adres Velp
Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp