Voedselbos op Landgoed Larenstein

Het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s houdt zich bezig met voedselsystemen voor de toekomst. Hoe kunnen we voedsel verbouwen in een circulaire economie waarbij we de klimaatdoelen van Parijs voor ogen houden? En wat betekent dat voor het landschap?

Voedselbossen kunnen deel zijn van een nieuw voedselsysteem. Op Duurzaam Kennislandgoed Larenstein is een hectare grond gereserveerd door Helicon MBO en Van Hall Larenstein om een voedselbos te ontwikkelen. Op 10 oktober 2019, de dag van de duurzaamheid, gaan we de eerste boom planten. En in 2020 hopen we in de schoolkantine producten van het eigen landgoed te vinden.

Duurzaam

Een voedselbos is een door mensen aangeplant systeem met voedselbomen, struiken en planten. Het heeft de beleving van een bos terwijl het ook een duurzaam landbouwsysteem is. Het debat over voedselbossen en de praktijk ervan laten zien dat er vele opvattingen, doelen en uitvoeringen zijn. Hoe kunnen voedselbossen substantieel en langdurig bijdragen aan een ander voedselsysteem? Voorwaarde is een goed georganiseerd en stabiel bedrijfssysteem, een helder idee over producten en markten, een efficiënte methode om te oogsten, goede logistiek en een duidelijk beeld van hoe een voedselbos in het grotere landschap past. Dat zijn aspecten waarover het lectoraat nieuwe kennis wil ontwikkelen.

Oogsten

In het nieuw aan te leggen voedselbos worden straks fruit, groente, kruiden en noten geoogst. Maar er wordt vooral kennis geoogst. Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO gebruiken het voedselbos als laboratorium voor onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Studenten, docenten en onderzoekers kunnen hier in hun eigen ‘achtertuin’ praktisch aan de slag. Met de opgedane kennis kunnen zij een rol spelen in het grotere debat over voedselbossen en hun bijdrage leveren aan de Green Deal Voedselbossen, mede ondertekend door Van Hall Larenstein.

Voedsel Volgend jaar kunnen de scholen genieten van de eigen oogst. Doel van het ontwerp en de bedrijfsvoering van het voedselbos is om producten op te leveren die geschikt zijn voor de schoolcatering. Dat vraagt bewust nadenken over het aanbod aan producten door het jaar heen, hoeveelheden, oogstbaarheid en houdbaarheid. En daarmee houdt de ontwikkeling van het voedselbos een focus op de praktijk.

Larenstein voedselbos