Techniek: materialen en toepassing, deel 1

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Ben je geïnteresseerd in duurzaam materiaalgebruik? Heeft of krijg je te maken met bouwkundige constructies in een landschapsontwerp? Wil je inhoudelijk jouw kennis van technisch tekenen binnen de landschapsarchitectuur vergroten? Dan is deze module een goede keuze voor jou.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de module Ontwerp vorm en ruimte (deel 2).

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in een begeleidingsgroep aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Je leert eenvoudige bouwkundige constructies te maken op een actueel beroepsproduct zoals een pergola, brug of keermuur. Deze constructies werk je uit door middel van eenvoudige technische tekeningen.

Je leert onderbouwde duurzame materiaalkeuzes te maken en maakt kennis met basisbegrippen uit de mechanica en constructieleer. Je leert vervolgens technisch tekenen volgens de NEN-normen, zowel handmatig als met AutoCAD. De module wordt afgesloten met het inleveren van een opdracht en het vervaardigen van een tekening m.b.v. AutoCAD.

Na afronding van deze module ben je in staat onderbouwde duurzame materiaalkeuzes te maken en eenvoudige bouwkundige constructies uit te werken in technische tekeningen die aan de NEN-norm voldoen. Bij de uitwerking van de eenvoudige constructies past u mechanica-vuistregels toe. Verder beheers je het basisniveau van het tekenprogramma AutoCAD. Indien je nog geen kennis heeft van het programma AutoCAD, is het noodzakelijk om voorafgaande aan deze module het onderdeel AutoCAD te volgen van de module Visualisatietechnieken 1. De module wordt afgesloten met het inleveren van constructietekeningen.

Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij een hoveniersbedrijf of aannemer.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 711,00 (3,5 EC)
Cursusduur: 8 studiedagen (3 lesuren per week)
Startdatum: donderdag 6 februari 2025
Cursusdata: 6, 13, 20/2; 6, 13, 20, 27/3; 3/4
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected]

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.