Techniek: materialen en toepassing, deel 1

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Bent u geïnteresseerd in duurzaam materiaalgebruik? Heeft of krijgt u te maken met bouwkundige constructies in een landschapsontwerp? Wilt u inhoudelijk uw kennis van technisch tekenen binnen de landschapsarchitectuur vergroten? Dan is deze module een goede keuze voor u.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de module Ontwerp vorm en ruimte (deel 2).

U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in een begeleidingsgroep aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U leert eenvoudige bouwkundige constructies te maken op een actueel beroepsproduct zoals een pergola, brug of keermuur. Deze constructies werkt u uit door middel van eenvoudige technische tekeningen.

U leert onderbouwde duurzame materiaalkeuzes te maken en maakt kennis met basisbegrippen uit de mechanica en constructieleer. U leert vervolgens technisch tekenen volgens de NEN-normen, zowel handmatig als met AutoCAD. De module wordt afgesloten met het inleveren van een opdracht en het vervaardigen van een tekening m.b.v. AutoCAD.

Na afronding van deze module bent u in staat onderbouwde duurzame materiaalkeuzes te maken en eenvoudige bouwkundige constructies uit te werken in technische tekeningen die aan de NEN-norm voldoen. Bij de uitwerking van de eenvoudige constructies past u mechanica-vuistregels toe. Verder beheerst u het basisniveau van het tekenprogramma AutoCAD. Indien u nog geen kennis heeft van het programma AutoCAD, is het noodzakelijk om voorafgaande aan deze module het onderdeel AutoCAD te volgen van de module Visualisatietechnieken 1. De module wordt afgesloten met het inleveren van constructietekeningen.

Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij een hoveniersbedrijf of aannemer.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 605,50
Cursusduur: 8 studiedagen
Startdatum: donderdag 4 februari 2021
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.