Ontwerp, Vorm en Ruimte, deel 2

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heeft of krijgt u te maken met een plein-, park- of landschapsontwerp? Bent u geïnteresseerd in zowel het conceptueel als het contextueel ontwerpen? Wilt u uw tekenvaardigheid in landschapsontwerp verbeteren? Dan is deze module een goede keuze voor u.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is het vervolg op de module Ontwerp vorm en ruimte, deel 1. Hij is goed te combineren met de module Techniek materialen en toepassing en het onderdeel Indesign van de module Visualisatietechnieken.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten in een atelier aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U leert stap voor stap vanuit een gegeven idee een plan te ontwerpen, te materialiseren en te presenteren. Voor een plein in een oude stadskern ontwikkelt u nieuwe composities op basis van (abstracte) ontwerpbegrippen en onderbouwd door middel van conclusies uit de analyse van deel 1.  De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een posterpresentatie van het gemaakte ontwerp.

Na afloop bent u in staat om vanuit een ruimtelijk concept tot een ontwerp te komen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 605,50   
Cursusduur: 9 studiedagen
Startdatum: donderdag 4 februari 2021 (donderdag 19 november 2020 start deel 1)
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.