Ontwerp, Vorm en Ruimte, deel 2

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heb of krijg je te maken met een plein-, park- of landschapsontwerp? Ben je geïnteresseerd in zowel het conceptueel als het contextueel ontwerpen? Wil je je tekenvaardigheid in landschapsontwerp verbeteren? Dan is deze module een goede keuze voor jou.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is het vervolg op de module Ontwerp vorm en ruimte, deel 1. Hij is goed te combineren met de module Techniek materialen en toepassing en het onderdeel Indesign van de module Visualisatietechnieken.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten in een atelier aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Je leert stap voor stap vanuit een gegeven idee een plan te ontwerpen, te materialiseren en te presenteren. Voor een plein in een oude stadskern ontwikkel je nieuwe composities op basis van (abstracte) ontwerpbegrippen en onderbouwd door middel van conclusies uit de analyse van deel 1. De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een posterpresentatie van het gemaakte ontwerp.

Na afloop ben je in staat om vanuit een ruimtelijk concept tot een ontwerp te komen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 651,00   
Cursusduur: 9 studiedagen (3 lesuren per week en een extra excursie woensdag 28 februari 2024)
Startdatum: 8 februari 2024
Cursusdata: 8+15+29/2; 7+14+21+28/3; 4+11/4
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.