Studieprogramma

Studieprogramma International Development Management

Bij International Development Management leer je meer op het gebied van aardrijkskunde, biologie en groene economie. Maar ook over internationale samenwerking, interculturele communicatie, voorkomen van en opbouw na rampen, eerlijke handel, ondernemerschap, het versterken van de positie van plattelandsbevolking en het opzetten van duurzame en sociale projecten waarbij je samenwerkt met partijen in je werkveld.

Brede basis plus specialisatie

In het begin van je studie oriënteer je je op het boeiende werkveld van International Development Management. In blokken behandel je thema’s als markt (sector, internationale ontwikkeling, bedrijf) organisatie en innovatie, vanuit het perspectief van de opleiding. Door deze invulling word je gemotiveerd om een weloverwogen keuze te maken voor een specialisatie. Je volgt een snuffelstage, je verdiept je kennis en leert deze toepassen, bijvoorbeeld door je eigen bedrijf of service op te zetten. Vervolgens specialiseer je je verder met een minor om je kennis te verdiepen of verbreden, en een stage om die kennis in de praktijk te brengen. Je sluit je studie af met je afstudeeropdracht bij een bedrijf of organisatie. De opleiding wordt, inclusief specialisaties, in het Engels gegeven.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Sectorkennis

Internationale ontwikkeling en duurzaamheid

Ontwikkeling rurale gemeen-schappen

Onderzoeks-methoden

Project-management

Organisatie en bedrijfs-oriëntatie

Innovatie in duurzame rurale ontwikkeling
2 Stage (buitenland) Voedselzeker-heid, duurzame landbouw en toegepast onderzoek Sociaal onder-nemerschap gericht op vernieuwing in de sector Ketenontwikkeling, voedselzekerheid en versterken rurale gemeenschappen
3 Markttoegang kleine boeren Stage (buitenland)
4 Minor Afstuderen