Studieprogramma

Een studiejaar bij International Development Management bestaat uit vier blokken, met elk een of twee vakken. Per week heb je ongeveer 15 lesuren met een docent, en zo’n 25 uur voor teamwork en individuele opdrachten. Jaar 1 is een wat algemener jaar, waarna je je in jaar 2 en 3 verdiept met keuzevakken, twee stages en een minor. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht bij een organisatie of bedrijf.

Tijdens je hele studie spelen vijf thema’s een grote rol:
 

  1. Milieurechtvaardigheid
  2. Rampenbestrijding en conflictpreventie
  3. Sociale inclusie en diversiteit
  4. Gezond voedsel en weerbare gemeenschappen
  5. Rechtvaardige en duurzame waardeketens

Jaar 1: de basis

In dit jaar focus je je eerst op de sector van internationale samenwerking. Daarna ga je dieper in op thema’s, samen met docenten die veel werkveldervaring hebben. Zo onderzoek je een klimaatcrisis, leer je hoe een productieketen eruitziet en kijk je naar gelijkheid en inclusiviteit. Je leert hoe je omgaat met mensen uit andere culturen. En je ontwikkelt een open houding en vaardigheden om samen te werken en communiceren in een internationale omgeving. Deze tools en skills breng je tijdens een buitenlandreis in de praktijk. En je start met een nieuwe taal zoals Spaans, en je versterkt je academische Engels.

Deze (en meer) vakken volg je in jaar 1:

  • Geschiedenis van internationale ontwikkeling
  • Klimaat- en milieucrises
  • Voedselketens verkennen
  • Van ongelijkheid naar inclusie
Brochure aanvragen? Klik hier

Jaar 2 en 3: verdieping en praktijk

Het tweede en derde jaar staan in het teken van verdere verdieping. In jaar 2 loop je tien weken stage in binnen- of buitenland, bij bijvoorbeeld Oxfam Novib, Amnesty International, Fairtrade International of het Rode Kruis. Daarna doe je onderzoek voor een organisatie zoals Save the Children of World Vision, leer je over machtsstructuren en selecteer je jouw keuzevakken op basis van de vijf thema’s.

Je begint jaar 3 met een groot multidisciplinair vak. Samen met studenten van allerlei opleidingen werk je aan een vraagstuk. Zo kun je vanuit verschillende invalshoeken een probleem oplossen. Hierna volgt een stage van 20 weken of een minor in binnen- of buitenland (denk aan: Conflict Studies, Sustainable Agriculture and Consumption en International Relations).

Jaar 4: afstuderen

Liep je in het derde jaar stage, dan volg je nu een minor. En andersom. Tot slot stort je je op een afstudeeropdracht. Je kiest zelf een nationaal of internationaal bedrijf of organisatie en denkt mee over het onderwerp en het eindproduct (zoals een rapport, video of cursus).

Zo kan je studie eruitzien:

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Geschiedenis van internationale ontwikkeling


Werkwijzes in internationale ontwikkeling

Voedselketens verkennen


Klimaat- en milieucrises

Van ongelijkheid naar inclusie


Inspiratie voor verandering

Rechtvaardige en veerkrachtige voedselsystemen
2

Internationale stage

Toegepast onderzoek


Kracht in transitie

2 keuzevakken (zoals Rampen & conflicten of Eerlijke handel)

Opdracht uit werkveld


Keuzevak: Milieurechtvaardigheid of Sociale inclusiviteit

3

Multidisciplinair vak over stakeholderprocessen

Minor

4

Stage

Afstudeeropdracht

 

Deze vijf thema’s kom je tegen:

Milieurechtvaardigheid

De relatie tussen natuur en mens staat op springen. Je leert over de aantasting van het milieu, historische onrechtvaardigheden en ongelijkheid van mensenrechten. En je werkt aan duurzame oplossingen voor het herstel van die relatie.

Rampenbestrijding en conflictpreventie

De hoeveelheid, complexiteit en impact van rampen nemen toe. Het is cruciaal om de wisselwerking tussen rampen en conflicten te begrijpen. Je bedenkt oplossingen om de veerkracht van lokale bevolkingsgroepen te vergroten en maakt plannen voor noodhulp en rampenpreventie.

Sociale inclusie en diversiteit

Uitsluiting van minderheidsgroepen, discriminatie en polarisatie zijn aan de orde van de dag. Je gaat aan de slag met belangenbehartiging en mensenrechten, en werkt zo toe naar een inclusieve samenleving.

Gezond voedsel en weerbare gemeenschappen

Iedereen heeft recht op toegang tot betaalbaar, goed en cultureel passend voedsel. Maar de praktijk is weerbarstig. Je ontwikkelt oplossingen om gemeenschappen gezond en veerkrachtig te maken, door eerlijke toegang tot voedsel.

Rechtvaardige en duurzame waardeketens

Veel productieketens van alledaagse producten zoals katoen, koffie en cacao, zijn niet-duurzaam en oneerlijk. Je gaat op zoek naar manieren om de positie van kleinschalige producenten te versterken, en de keten rechtvaardiger, inclusiever en duurzamer te maken.

Kom naar de open dag Meld je aan

Geslaagd?

Heb je je afstudeeropdracht achter de rug, dan zit ook je studie erop. Gefeliciteerd! Want je mag jezelf Bachelor of Science (BSc) ‘International Development Management’ noemen. Vanaf nu ligt de wereld van duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale samenwerking voor je open.

Bekijk je loopbaankansen

Meld je aan via Studielink Klik hier