Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: alle profielen zijn toelaatbaar
Vwo: alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar.

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste havo- of vwo-profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Aanmelden toelatingstoets
Aanmelden voor 1 of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van een toelatingstoets wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toets: Engels en Wiskunde A,C of rekentoets 3F. Je dient op het moment van het maken van de toelatingstoets 21 jaar of ouder te zijn en de toets dient voor 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Vragen?

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].