Engelstalige studies

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft Engelstalige bachelor-, master- en certificate opleidingen.

Op de locatie Velp hebben we een viertal bacheloropleidingen die volledig in het Engels worden gegeven:

Naast lessen in het Engels, volg je je lessen vaak ook met medestudenten uit de hele wereld en je stages kun je in het buitenland invullen. Thailand, China, Ghana, Macedonië: over de hele wereld kom je studenten van HVHL tegen. Je wordt voorbereid op een internationale carrière!

Een volledig overzicht van onze Engelstalige programma's vind je op onze internationale website.

Trefwoorden: