Grafisch vormgeven

Is een onderdeel van de module visualisatietechnieken 2. Deze module maakt weer deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als losse module aangeboden maar het is ook mogelijk om te kiezen voor slechts één of enkele vakken van visualisatietechnieken.

Middels oefeningen en theoretische onderbouwing leert de student de basisvaardigheden van het vormgeven van rapport, poster of portfolio met het programma InDesign. Aan het eind van de periode toont de student de opgedane vaardigheden middels een beroepsproduct.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 406,00 vrij van BTW
Startdatum: 25 april 2024
Cursusdata: volgt nog
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Werkvormen en studiebelasting
Grafisch Vormgeven: 2-3 uur atelier per week in periode 4 (week 1 t/m 7)

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.