Module 4: Privaatrecht

Deze module maakt deel uit van de Modulaire Leergang Rentmeester NVR. Deze module start met de voor het vastgoed belangrijkste rechtsgebieden van het Privaatrecht: Personen- en familierecht, Erfrecht, Vermogensrecht, Goederenrecht en het Verbintenissen- en overeenkomstenrecht. Je bestudeert deze rechtsgebieden zelf en in de les wordt de toepassing besproken: aan de hand cauïstiek laat de docent je zien waar je deze rechtsgebieden tegenkomt in je werk als rentmeester.
Vervolgens komt het notariaat aan de orde: hoe werkt het notariaat en wat zijn de belangrijkste aktes voor het (landelijk) vastgoed. Hetzelfde voor het Kadaster: wat is de functie van het Kadaster en hoe kun je de benodigde gegevens vinden.
De belangrijkste rechtsgebieden voor het landelijk gebied zijn de pacht, erfpacht, huur en zakelijke rechten. De wetgeving,  de verschillende pachtvormen, de belangrijkste aspecten van erfpacht, het verschil tussen pacht , erfpacht en huur, het vestigen van zakelijke rechten voor bijv. kabels en leidingen wordt uitgebreid behandeld. Maar ook het opstellen van contracten en het adviseren over deze onderwerpen. Deze module Privaatrecht wordt (grotendeels) gegeven door Rentmeesters NVR.
 

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.310,00 * vrij van BTW
Startdatum: april 2025
cursusdagen op vrijdag: 7 lesdagen en een toets
Toelatingseisen: minimaal een afgeronde HBO opleiding (Bachelor Degree)
Studiebelasting: Een halve dag in de week les (4 uur = 1 module), zelfstudie dag in de week (4 uur), 2 uur overige tijd (werkzaamheden op de eigen werkplek, overleg, projectmatige activiteiten). Samen zo'n 10 uur per week per module. Als je 2 modules volgt, dan is het maal 2.  

 *Leden van NVR en Alumnivereniging VVA-Aristeus (van HVHL) krijgen 10% korting op een module. Voor het volgen van de gehele leergang is dit niet van toepassing, omdat er al een module gratis wordt gegeven. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de cursus of heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. 

Meer weten?

Neem dan contact op met HVHL Academy in Velp via 026 3695624 of [email protected]. Wil je weten of je vrijstelling kan krijgen voor één van de modules, neem dan contact op met Bureau NVR - Anita de Moed via [email protected].