Module 3: Algemene Landbouwkunde

Deze module maakt deel uit van de Modulaire Leergang Rentmeester NVR. In deze module leer je met een landbouwkundige blik te kijken. Je maakt kennis met de verschillende agrarische sectoren zoals veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, sierteelt en (glas)tuinbouw. Om de huidige systemen en ontwikkelingen goed te begrijpen, is een historisch perspectief belangrijk. Hoe hebben de diverse sectoren zich vanaf de tijd van Mansholt tot nu ontwikkeld?
De diverse bedrijfsvormen die zich hebben ontwikkeld vanuit dit verleden worden besproken. En ook de actualiteit, welke problemen/uitdagingen spelen er op dit moment? Wat komt er allemaal kijken bij de omvorming van gangbaar naar natuur-inclusief, biologisch? Hoe zien de huidige uitkoopregelingen eruit? Welke subsidies zijn er mogelijk?
De ontwikkelingen gaan erg snel en daarom leer je ook gericht te zoeken naar relevante en juiste informatie.
Zo leer je welke zaken belangrijk zijn voor de boerenbedrijfsvoering die later de basis vormen van jouw advies of onderhandelingen.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.310,00 * vrij van BTW
Startdatum: april 2025
cursusdagen op vrijdag: 7 lesdagen en een toets
Toelatingseisen: minimaal een afgeronde HBO opleiding (Bachelor Degree)
Studiebelasting: Een halve dag in de week les (4 uur = 1 module), zelfstudie dag in de week (4 uur), 2 uur overige tijd (werkzaamheden op de eigen werkplek, overleg, projectmatige activiteiten). Samen zo'n 10 uur per week per module. Als je 2 modules volgt, dan is het maal 2.  

 *Leden van NVR en Alumnivereniging VVA-Aristeus (van HVHL) krijgen 10% korting op een module. Voor het volgen van de gehele leergang is dit niet van toepassing, omdat er al een module gratis wordt gegeven. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de cursus of heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. 

Meer weten?

Neem dan contact op met HVHL Academy in Velp via 026 3695624 of [email protected]. Wil je weten of je vrijstelling kan krijgen voor één van de modules, neem dan contact op met Bureau NVR - Anita de Moed via [email protected].