Module 2: Publiekrecht

Deze module maakt deel uit van de Modulaire Leergang Rentmeester NVR. Deze module start met een inleiding over de inrichting en de werking van het rechtssysteem van Europa tot gemeenten en het bestuursrecht (Algemene Wet Bestuursrecht); grotendeels door zelfstudie, in de les toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van het (landelijk) vastgoed.
Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op opzet van de Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en het omgevingsplan. En voor de rentmeester belangrijke onderdelen over natuurbescherming, bodem, water en milieu.

De laatste 2 lessen gaan over het grondbeleid en de grondbeleidsinstrumenten. Denk daarbij o.a. aan onteigening, gedoogplicht, kavelruil, het voorkeursrecht (en de doorwerking van het Didam-arrest). De lessen worden gegeven door een Rentmeester NVR. De module sluit je af met een theorie-toets en het uitwerken van een casus. 
(onder voorbehoud)

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.310,00 * vrij van BTW
Startdatum: februari 2025
cursusdagen op vrijdag:  7 lesdagen en een toets
Toelatingseisen: minimaal een afgeronde HBO opleiding (Bachelor Degree)
Studiebelasting: Een halve dag in de week les (4 uur = 1 module), zelfstudie dag in de week (4 uur), 2 uur overige tijd (werkzaamheden op de eigen werkplek, overleg, projectmatige activiteiten). Samen zo'n 10 uur per week per module. Als je 2 modules volgt, dan is het maal 2.  

 *Leden van NVR en Alumnivereniging VVA-Aristeus (van HVHL) krijgen 10% korting op een module. Voor het volgen van de gehele leergang is dit niet van toepassing, omdat er al een module gratis wordt gegeven. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de cursus of heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. 

Meer weten?

Neem dan contact op met HVHL Academy in Velp via 026 3695624 of [email protected]. Wil je weten of je vrijstelling kan krijgen voor één van de modules, neem dan contact op met Bureau NVR - Anita de Moed via [email protected].