Module 1: Landschappen, bodem, water, bos- en natuurbeheer

Deze module maakt deel uit van de Modulaire Leergang Rentmeester NVR. In deze module leer je het landschap lezen en kun je een eenvoudige landschapsecologische analyse maken van een gebied.

De module start met een les over de ontstaansgeschiedenis van de belangrijkste landschappen van Nederland: de geologie en de geomorfologie als basis. Gevolgd door een les over de grondsoorten en bodemtypes die bij deze landschapstypes horen. Waar vind je zand, klei, veen. Hoe kun je dat zelf voelen, maar ook hoe haal je dit uit de bodemkaarten.

Een volgend belangrijk aspect van een landschap is de waterhuishouding. Van Nederland als delta als geheel, maar ook per landschapstype en bodemtype afzonderlijk. Belangrijk in deze tijden van extreme droogte en regenval is ook het watervasthoudend/waterleverend vermogen van een bodem. Geologie, geomorfologie, bodem en waterhuishouding tezamen bepalen het landgebruik: hoe heeft de mens het landschap in gebruik genomen, wat is de invloed van de mens geweest leidend het huidige landgebruik en daarmee tot de huidige verschijningsvorm van het landschap. Elk landschap heeft zijn specifieke bos- en natuur(doel)typen; welke zijn dat en hoe kunnen die behouden (of ontwikkeld) worden.

Tijdens de laatste les ga je het landschap rondom Velp ‘lezen’. Hoe ziet het rivierenlandschap of het stuwwallenlandschap eruit? Welke grondsoorten en bodemtypen tref je er aan? Wat is het huidige landgebruik en welke bos- en natuurtypen kom je tegen?
De module sluit je af met een opdracht: je maakt een eenvoudige landschapecologische systeemanalyse waarbij je ook aangeeft welke bos- en natuurtypen te verwachten zijn.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.310,00 * vrij van BTW
Startdatum:  februari 2025
cursusdagen op vrijdag:  7 lesdagen en een toets
Toelatingseisen: minimaal een afgeronde HBO opleiding (Bachelor Degree)
Studiebelasting: Een halve dag in de week les (4 uur = 1 module), zelfstudie dag in de week (4 uur), 2 uur overige tijd (werkzaamheden op de eigen werkplek, overleg, projectmatige activiteiten). Samen zo'n 10 uur per week per module.

 *Leden van NVR en Alumnivereniging VVA-Aristeus (van HVHL) krijgen 10% korting op een module. Voor het volgen van de gehele leergang is dit niet van toepassing, omdat er al een module gratis wordt gegeven. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de losse module of heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. 

Meer weten?

Neem dan contact op met HVHL Academy in Velp via 026 3695624 of [email protected]. Wil je weten of je vrijstelling kan krijgen voor één van de modules, neem dan contact op met Bureau NVR - Anita de Moed via [email protected].