Het Landschap

Heeft u interesse in het ontstaan van het huidige Nederlandse landschap of komt u in uw werk in aanraking met specialisten op dit gebied? Wilt u kennis krijgen over geologie, reliëf, water, bodem, ecologie en cultuurhistorie? Dan is deze cursus iets voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer. In het eerste deel van de module staat de theoretische basiskennis centraal. Door middel van colleges krijgt u kennis van:

  • Aardkunde en landschapsgenese (geologie): hoe is de ondergrond van Nederland ontstaan en welke vorm of reliëf heeft het landschap?
  • Grond, bodem en water (bodemkunde en water): welke materialen bevinden zich in de ondergrond, welke processen hebben de ondergrond gewijzigd en wat gebeurt er met het water in de ondergrond? Ook het klimaat (neerslag) en oppervlaktewater komen aan bod.
  • Ecologie en Natuur: welke plant- en diersoorten komen er voor en hoe vormen ze gezamenlijk een ecosysteem?
  • Cultuurhistorie: hoe heeft de mens in de loop van de tijd het landschap ontgonnen en beïnvloed en wat is het resulterende landschapsbeeld?
  • Functies, ruimtelijke ordening en planologie: hoe gebruiken we nu het landschap?

De basiskennis krijgt u door het volgen van hoorcolleges en het bestuderen van de aanbevolen literatuur. De basistechnieken maakt u zich eigen tijdens werkcolleges en practica. Tijdens een aantal gebiedsbezoeken verzamelt u relevante gebiedsinformatie.
In het tweede deel van de module houdt u zich in groepsverband onder leiding van een deskundige bezig met het vervaardigen van een integrale landschapsanalyse en het ontwikkelen van een eenvoudig inrichtingsplan. De module wordt afgesloten met kennistoetsen en een rapportage en presentatie van uw inrichtingsplan.
Na afloop kunt u volgens een standaardmethode uit het werkveld een analyse van een landschap maken en deze vertalen naar kwaliteiten en knelpunten. U beschikt over een uitgebreide basiskennis van het Nederlandse landschap.
Mensen die deze module volgen zijn vaak werkzaam bij terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gemeenten, waterschappen, provincies en landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 4.060,00
Cursusduur: 14 tot 16 studiedagen
Startdatum: september 2024
Cursusdata: volgt nog
Toelatingseis: minimaal een afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.