De technieker

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Komt een ontwerper met prachtige ideeën maar vraag je je af of die wel te realiseren zijn? Ben je op zoek naar een duurzamer alternatief voor een ontwerpvoorstel? Twijfel je of een planuitwerking wel haalbaar is binnen het gestelde budget? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

Om een ontwerp te realiseren moet het eerst in alle facetten en tot op detailniveau worden uitgewerkt, zodat helder is wat er aangelegd moet worden. In de module De Technieker gaan we in op enkele onderdelen binnen de planuitwerking. Je leert hoe je moet omgaan met grondwerk en riolering. Daarnaast geef je advies over toe te passen materialen en bereken je de kosten hiervan.

Opbouw module

In deze module staan drie elementen centraal:

1             Grondwerk en riolering

Je maakt een technische uitwerking van een gegeven of zelf aangedragen ontwerp. Je leert keuzes t.a.v. grondwerk door te rekenen en te verantwoorden, consequenties te doorzien en daarmee een eenvoudige grondbalans op te stellen. In een rioleringsplan leg je het type riolering vast en reken je deze door.

2             Materialenstudie

Je zoomt in op de materialen die je wilt gaan toepassen en verdiept je o.a. in oeverconstructies, verhardingsconstructies en groeiplaatsinrichtingen.

3             Calculatie

Op basis van je materialenstudie werk je een elementraming helemaal uit.

Eindproduct en beoordeling

Aan het eind van de module lever je een aantal producten in waaronder een rioleringsplan (berekeningen en tekening) incl. puttenstaat, een grondbalans en grondwerktekening, een materialenstudie en een elementraming.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.302,00
Cursusduur: 9 studiedagen (4-6 lesuren per week)
Startdatum: 19 april 2024
Cursusdata: 19+26/4; 17+24+31/5; 7+14+21/6
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules uit jaar 1 van de deeltijdopleiding

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.