Module Ruimtelijke Informatietechnologie

In deze cursus ga je je bezig houden met het verzamelen, beheren, verwerken, analyseren, modelleren en visualiseren van ruimtelijke informatie (ook wel geo-informatie genoemd). Dit gebeurt onder de verzamelnaam Ruimtelijke Informatietechnologie (RIT) bestaande uit drie hoofdcomponenten: geografische informatiesystemen (GIS), remote sensing (aardobservatie) met satellieten, luchtfoto’s en drones, en satellietplaatsbepalingssystemen zoals GPS (GNSS). Je komt zowel theoretisch als praktisch in aanraking met de verschillende aspecten en toepassingen van ruimtelijke informatietechnologieën.

Studenten leren ruimtelijke informatietechnologieën toepassen in meerdere praktijkomgevingen. Ze verkrijgen daarmee een goede basis om aan geodata te werken in organisaties zoals advies- en ingenieursbureaus, waterschappen en provincies. Maar het is ook leerzaam voor niet-technische professionals die zich bewust zijn van de kansen van geodata-analyse.

Aanvullende toetsinformatie

De module wordt getoetst met opdrachten. De opdrachten worden gebundeld en ingeleverd in 3 portfolio’s op drie momenten tijdens de module. Deel A zal de concepten, standaarden en inwinningsprincipes van geo-informatie behandelen. Deel B richt zich op geo-analyses en ruimtelijk modellering (in 2D en 3D). Deel C behandelt open-source data en online geo-ict toepassingen en webapplicaties.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.030,00
Cursusduur: 8 dagen binnen 10 weken. Verwachte zelfstudie 8 uur per week met 1 begeleidingsmoment per week online.
Startdatum: 5 september 2024
Cursusdata: volgt nog, lesdag is dinsdag
Toelatingseis: minimaal een afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4. Daarnaast zal dit bepaald worden op basis van een intakegesprek met de modulecoördinator, Erwin Roeterd

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.