Casestudie Ruimtelijke Informatietechnologie

In deze onderwijseenheid ga je een casestudie uitvoeren met de technieken en vaardigheden die je geleerd hebt tijdens de cursus Ruimtelijke Informatietechnologie. De casestudie wordt uitgevoerd bij externe opdrachtgevers, zoals je eigen werkgever of aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Binnen de hogeschool zijn er ook opdrachten vanuit de onderzoek leerlijnen en lectoraten beschikbaar.

Studenten leren ruimtelijke informatietechnologieën toepassen in praktijkomgevingen bij opdrachtgevers waar problemen met geo-informatie worden opgelost of bepaalde procesverbeteringen worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het automatisering van data-inwinning en analyses met AI.

De casestudies kunnen onder de volgende drie categorieën vallen (of een combinatie daarvan):

  • een onderzoek met Ruimtelijke Informatietechnologieën (RIT) of Geografische Informatie Systemen (GIS), waarbij je een vakinhoudelijke vraagstelling hebt met als resultaat een onderzoeksverslag
  • een geo-applicatie ontwikkeling traject waar zowel bij de uitvoering als de rapportage aandacht moet worden besteed aan het datamodel,  functionele ontwerp, technisch ontwerp, resultaat en realisatie
  • een zelfstudie traject om nog meer kennis op te doen over de tools en toepassingen in RIT en GIS.  De rapportage is dan een evaluatie van je onderzoek aangevuld met een uitgeschreven deel te zien als een lesbrief of handleiding. Dit kan ook voor middelbare scholen of andere opleidingen gebruikt worden.

Aanvullende toetsinformatie

De module wordt getoetst aan de hand van een in te leveren rapport en eindpresentatie.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.030,00
Cursusduur: 8 dagen binnen 10 weken. Verwachte zelfstudie 8 uur per week met 1 begeleidingsmoment per week online.
Startdatum: 13 november 2024
Cursusdata: volgt nog, lesdag is dinsdag
Toelatingseis: Cursus Ruimtelijke Informatietechnologie (Periode 1: september – november 2024), daarnaast zal dit bepaald worden op basis van een intakegesprek met de modulecoördinator, Erwin Roeterd

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.