Meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van precisielandbouw

,,Als ondernemer moet je je geregeld laten bijscholen. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de sector. Voor mij was dat reden om deel te nemen aan de cursus Precisielandbouw’’, vertelt Geert Bos. Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 70 ha in het Groningse Usquert. Hier teelt hij suikerbieten, graan, uien en pootaardappelen. Bos volgt al jaren de ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw. Al ruim tien jaar maakt hij gebruik van GPS op zijn trekker.

De akkerbouwer heeft tijdens de cursus meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van precisielandbouw. Zo leerde hij hoe hij taakkaarten kan maken en deze in kan zetten voor bijvoorbeeld de bestrijding van onkruid, bemesting of gewasbescherming. “Op welke plekken ga je bijvoorbeeld extra organische stof toedienen en welke niet. Dat was interessant.”

Bos houdt ook de ontwikkelingen op het gebied van data verzamelen in de gaten. Bijvoorbeeld de bladgroenontwikkeling door middel van het meten met sensoren. “Tot nu toe doe ik dat nog veel op  het oog: waarom groeien planten op een bepaalde plek beter dan op een andere plek. Komt dit door structuurplekken, bemestingstekort of vochttekort? Met behulp van data kun je dit verder optimaliseren.’’ De akkerbouwer vond het interessant om tijdens de twee cursusdagen met andere collega akkerbouwers ervaringen uit te wisselen. “Het is goed om te horen hoe anderen er al mee werken en wat voor hen de plussen en minnen zijn.’’