Samenwerken aan een betere leefomgeving

Bedenk slimme oplossingen voor een betere leefomgeving, samen met de bewoners. Kortom: samen werken aan een betere leefomgeving

De groene stad heeft de toekomst. Het aantal mensen dat in de stad woont zal de komende jaren sterk toenemen. Bovendien zal de klimaatverandering een groot effect hebben op de stad. Steden moeten daarom steeds slimmer worden ingericht en beheerd, om ze voor de inwoners leefbaar te houden. Steeds meer gemeenten barsten van de duurzame ambities en steeds meer bedrijven, ontwerpers, bewoners en ondernemers werken op hun eigen manier aan een duurzame groene stad. Daar kun jij een bijdrage aan leveren. Trouwens niet alleen in de stad, maar ook op de overgang van stad naar (platte)land en in het landelijk gebied.

Ben jij goed in het bij elkaar brengen van verschillende mensen en weet jij creatieve oplossingen te bedenken? Wil je aan de slag met de inrichting van steden en het landelijk gebied en wil je meewerken aan regionale ontwikkeling en een toekomstgerichte stad? Door slimme innovaties toe te passen en haalbare en betaalbare oplossingen te bedenken, zorg jij straks samen met anderen voor een meer duurzame en beter leefbare (stedelijke) omgeving. Management van de Leefomgeving leert je daarvoor anders te denken. Bekijk de mogelijkheden bij de opleiding Management van de Leefomgeving! Je kunt de opleiding volgen in Leeuwarden of in Velp.

Bij de opleiding Management van de Leefomgeving leren we je vooral projecten en processen te managen en samen met alle betrokken partijen tot een resultaat te komen. Wil je je speciaal verdiepen in een van de vele aspecten van de leefomgeving, denk dan ook aan de volgende opleidingen bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL):

Tuin- en Landschapsinrichting. Bij deze opleiding houd je je als ontwerper en planvormer bezig met grootschalige gebieden zoals natuur- en recreatieterreinen, woonwijken en landgoederen, maar ook met kleinschaliger objecten zoals straten, parken, pleinen en bedrijventerreinen. Je maakt zelf de ontwerpen en denkt ook na over hoe je de plannen realiseert en maakt. Lees meer over Tuin- en Landschapsinrichting.

Land- en Watermanagement. Bij deze opleiding specialiseer je je vooral in alle inrichtings- en beheers-aspecten van water. Je krijgt te maken met technische maar ook met menselijke uitdagingen, waar jij met de nodige creativiteit en bevlogenheid mee aan de slag gaat. Lees meer over Land- en Watermanagement.

International Development Management. Spreekt het verbeteren van de leefomgeving je aan, maar wil je dat vooral ook toepassen in het buitenland? Wil je samen met de lokale bevolking op een creatieve en vernieuwende manier werken aan een betere toekomst? Dan kun je je daarin specialiseren bij de opleiding International Development Management. Lees meer over International Development Management.

Bos- en Natuurbeheer. Bij deze opleiding specialiseer je je vooral in alle aspecten van de natuur. Je leert over de beleving, het beschermen en benutten van natuur op een duurzame manier. Lees meer over Bos- en Natuurbeheer.

En wil je je laten inspireren door projecten waar je als Manager van de Leefomgeving aan zou kunnen werken? Op de site groen blauwe netwerken vind je allemaal projecten die er voor zorgen dat steden duurzaam en klimaatbestendig worden. Voorbeelden van initiatieven om de leefomgeving van bewoners in het landelijk gebied te verbeteren vind je o.a. op de site dorpenacademie.