Opleiding: Associate degree
Locatie: Velp (bij Arnhem)
Opleidingsduur: 2 jaar
Taal: Nederlands

Diermanagement (ad voltijd) - onder voorbehoud

In twee jaar startklaar!

Heb je net je mbo-diploma behaald of ga je dat binnenkort halen? Kies je heel bewust voor een tweejarige opleiding op hbo-niveau in de wereld van gezelschapsdieren en wilde dieren? Dan is de associate degree (ad) Diermanagement een goede keuze voor jou! 

Een hart voor dieren

Bij deze studie zit je goed als je biologie en wiskunde leuke vakken vindt en je een hart hebt voor dieren en hun welzijn. De associate degree Diermanagement is namelijk dé ad-opleiding op het gebied van het welzijn van dieren en mens-dierrelaties en bovendien uniek in Europa. De opleiding richt zich vooral op non-productiedieren en de sector daaromheen.

Brede opleiding

Non-productiedieren zijn dieren die geen deel uitmaken van de voedselketen, zoals sport- en recreatiedieren, gezelschapsdieren en dieren in dierentuinen en kinderboerderijen. Ook proefdieren, dieren in het wild en dieren die een belangrijke rol spelen in de zorg behoren hiertoe. Tijdens je studie kom je alles te weten over hun gedrag, huisvesting, gezondheid, voeding en ecologie, maar ook over bedrijfsvoering, projectmanagement, marketing en communicatie.

Start opleiding onder voorbehoud

De associate degree Diermanagement wordt momenteel door hogeschool Van Hall Larenstein ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Voor deze opleiding wordt een aanvraag voor officiële erkenning ('accreditatie') bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) ingediend. Deze erkenningsprocedure kent een doorlooptijd van minimaal een half jaar. Pas na erkenning door de NVAO kan de opleiding - bij voldoende belangstelling - in 2020 van start gaan. Voor meer informatie over accreditaties zie: www.nvao.net.

Trefwoorden: