Studieprogramma

Wat staat er op je rooster?

In de associate degree Diermanagement word je opgeleid tot een professional die kan werken in de volle breedte van de non-productiediersector. Dat betekent dat onderwerpen als ethiek, dierenwelzijn en diergedrag in de opleiding aan bod komen. Ook communicatie, management en kritisch reflecteren zijn belangrijke thema’s.

Je zoomt echt in op het dier bij vakken als fysiologie, ecologie en ethologie, maar ook bij voeding, preventieve gezondheidszorg en huisvesting. Ondernemerschap is belangrijk in deze sector en dus ook in je studie, inclusief bedrijfseconomie, marketing en de rol van social media. 

Tenslotte staat een aantal basisvakken op je rooster, zoals biologie, rekenen, verslaglegging en Engels. Deze vakken zijn opgenomen in de verschillende modules zodat je deze gelijk kan toepassen in de opdrachten die je uitvoert. In deze vakken ga je verder met wat jij tijdens je (verwante) mbo-opleiding geleerd hebt. Door de samenwerking van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) met het mbo sluiten de lesprogramma’s goed op elkaar aan.

Voorbeeld studieopbouw

De associate degree Diermanagement is momenteel volop in ontwikkeling door docenten van zowel het mbo als hbo, in samenspraak met het werkveld van Diermanagement. Onderstaand vind je een gedetailleerd schema met de opbouw van de opleiding.

Jaar Blok A  Blok B Blok C Blok D

1

Werkveldoriëntatie Beheer dieren in het wild Inventarisatie gehouden dieren Beheer gehouden dieren
  Inventarisatie dieren in het wild Samenwerken en coördinatie Marketing en verkoop Educatieve materialen
  Studieloopbaanbegeleiding

2

Innovatie diersector Duurzaam ondernemen Afstudeerstage
Educatieve activiteiten  Communicatie met de samenleving 
Studieloopbaanbegeleiding