Studieprogramma

Wat staat er op je rooster?

In de associate degree Diermanagement word je opgeleid tot een professional die kan werken in de volle breedte van de non-productiediersector. Dat betekent dat je vakken als ethiek, dierenwelzijn en diergedrag in de opleiding zult krijgen. Ook communicatie, management en kritisch reflecteren zijn belangrijke vakken.

Je zoomt echt in op het dier bij vakken als fysiologie, ecologie en ethologie, maar ook bij voeding, preventieve gezondheidszorg en huisvesting. Ondernemerschap is belangrijk in deze sector en dus ook in je studie, inclusief bedrijfseconomie, marketing en de rol van social media. 

Tenslotte staat een aantal basisvakken op je rooster, zoals onderzoekstechniek, biologie, rekenen, verslaglegging en Engels. Deze vakken zijn opgenomen in de verschillende modules zodat je deze gelijk kan toepassen in de opdrachten die je uitvoert. In deze vakken ga je verder met wat jij tijdens je (verwante) mbo-opleiding geleerd hebt. Door de samenwerking van Van Hall Larenstein met het mbo sluiten de lesprogramma’s goed op elkaar aan.

Voorbeeld studieopbouw

De associate degree Diermanagement is momenteel volop in ontwikkeling door docenten van zowel het mbo als hbo, in samenspraak met het werkveld van Diermanagement. Onderstaand vind je een gedetailleerd schema met de opbouw van de opleiding. Natuurlijk moeten we nog goedkeuring krijgen van de NVAO voordat deze definitief is.

Jaar Blok A  Blok B Blok C Blok D

1

Oriënteren op het werkveld Verbeteren van het beheer van dieren in het wild Inventariseren van het beheer van gehouden dieren Verbeteren van het beheer van gehouden dieren
  Inventariseren van het beheer van dieren in het wild Projectmatig maken van educatieve materialen Samenwerken met vrijwilligers en professionals Marketing en verkoop van producten en diensten
  Studieloopbaanbegeleiding

2

Innoveren in de diersector Toekomstbestendig ondernemen in de diersector Afstudeerstage
Projectmatig uitvoeren van educatieve activiteiten  Omgaan met de mening van burgers/ de samenleving 
Studieloopbaanbegeleiding