Studieprogramma

Wat staat er op je rooster?

In de associate degree Diermanagement word je opgeleid tot een professional die kan werken in de volle breedte van de non-productiediersector. Dat betekent dat je vakken als ethiek, dierenwelzijn en diergedrag in de opleiding zult krijgen. Ook communicatie, management en kritisch reflecteren zijn belangrijke vakken.

Je zoomt echt in op het dier bij vakken als fysiologie, ecologie en ethologie, maar ook bij voeding, preventieve gezondheidszorg en huisvesting. Ondernemerschap is belangrijk in deze sector en dus ook in je studie, inclusief bedrijfseconomie, marketing en de rol van social media. 

Tenslotte staat een aantal basisvakken op je rooster, zoals onderzoekstechniek, biologie, rekenen, verslaglegging en Engels. In deze vakken kunnen wij doorborduren op wat jij tijdens je (verwante) mbo-opleiding geleerd hebt door onze samenwerking met het mbo.

Voorbeeld studieopbouw

De associate degree Diermanagement is momenteel volop in ontwikkeling door docenten van zowel het mbo als hbo, in samenspraak met het werkveld van Diermanagement. Vanaf september 2020 kun je op deze plaats meer gedetailleerde informatie vinden over de voorgenomen opbouw van het studieprogramma. Natuurlijk moeten we dan nog wel goedkeuring krijgen van de NVAO voordat deze definitief is.